Find Actos No Rx Required


Als je XML wilt omzetten naar (X)HTML met behulp van XSLT, find actos no rx required kom je in de problemen als de parser je lege elementen wat al te enthousiast naar valide XML vertaalt. Find actos no rx required Gelinkte stylesheets en scripts in de headers van je output werken dan namelijk niet meer in Internet Explorer. Find actos no rx required De parser maakt van <script type="text/javascript" src="foo.js"></script> namelijk <script type="text/javascript" src="foo.js"/>, find actos no rx required en dat snapt IE niet. Find actos no rx required De simpelste workaround - hoewel een beetje een hack - is om een (blanco) comment in te voegen, find actos no rx required zodat het element niet leeg is: <xsl:template match="header"> (...) <script type="text/javascript" src="foo.js"> <xsl:comment></xsl:comment> </script> </xsl:template> Output: <script type="text/javascript" src="foo.js"><!----></script> (Aan deze steen heb ik me de afgelopen jaren méér dan eens gestoten, find actos no rx required dus ik post het maar even hier, find actos no rx required zodat ik het nooit meer vergeet (en voor Google). Find actos no rx required Het zijn de laatste dagen bij mijn huidige werkgever (waarover later meer), find actos no rx required en ik heb het erg druk met de afronding van mijn bezigheden. Find actos no rx required Dan kun je dit soort stomme bugs er eventjes niet bij hebben.)