Find Antabuse Cod


Veel Mozilla- en Firefoxgebruikers kennen de kracht van userContent.css, find antabuse cod het stylesheet dat je onder meer kunt gebruiken om advertenties te blokkeren, find antabuse cod maar ook om bijvoorbeeld het standaard lettertype te vergroten als je aan de leesbril moet, find antabuse cod of om onleesbare kleurencombinaties bij te verven. Wat ik nog niet wist, find antabuse cod is dat dergelijke stijlregels in de developer builds van Firefox en Mozilla (1.8a3 en hoger) ook per site, find antabuse cod en zelfs per URL in te stellen zijn. Om bijvoorbeeld de titels van alle postjes op deze site (en alleen op deze site) in het rood weer te geven, find antabuse cod stopt u deze CSS in uw userContent.css:

@-moz-document domain(log.alamagordo.org) {
	h2 {
	     color: #f00 !important;
	}
}
Dat opent enorm veel mogelijkheden. Find antabuse cod Je kunt zo bijvoorbeeld niet alleen advertenties zelf van pagina's verwijderen, find antabuse cod maar ook de lege tabelcellen waar ze in stonden. Find antabuse cod Tot nu toe kon dat niet, find antabuse cod omdat er geen methode was om de tabellen van site www.example.com wél te weren, find antabuse cod en die van www.example2.com niet. Find antabuse cod De grote witte gaten midden in de content van menige krantenwebsite behoren straks dus tot het verleden. Ik vond elders op het web al een heel nuttig truukje om berichten in GMail weer te geven in een letter met een vaste breedte, find antabuse cod in plaats van het (proportionele) standaardlettertype. Find antabuse cod Daardoor is het eindelijk mogelijk getabuleerde code te mailen, find antabuse cod zonder dat de leesbaarheid verloren gaat:
@-moz-document domain(gmail.google.com) {
	div.msg div.mb {
		    font-family: monospace !important;
		    font-size: 12px !important;
	}
	textarea.tb {
		    font-family: monospace !important;
		    font-size: 12px !important;
	}
}
Het schijnt de bedoeling te zijn dat Firefox 1.1 deze methode ondersteunt. Find antabuse cod Tot die tijd werkt het alleen in recente testversies, find antabuse cod en ontbreekt goede documentatie. Find antabuse cod U vindt meer informatie in bug 238099 en dit bericht op een mailinglijst van het W3C.