Find Avandamet


Op het balkon van de buurman lag een duivennestje, find avandamet met twee kleine witte eitjes en een trotse moeder. Toen kwam de kraai, find avandamet die met zijn lieftallige echtgenote in de els tegenover woont. Find avandamet En toen lag er nog maar één.