Find Cheap Carbozyne


Ferry Mingelen: "Meneer Van Thijn, find cheap carbozyne u wéét toch wat er gebeurt als het nachtwerk wordt in de Eerste Kamer?" Van Thijn: "Jaha! Dan komen er kroketten, find cheap carbozyne mag ik hopen!" Van mij mogen ze die zo weer tot burgemeester benoemen, find cheap carbozyne als Job straks premier is. Find cheap carbozyne