Find Cheap Plan B


Stembiljet referendum 1 juni Directe en vertegenwoordige democratie bijten elkaar nogal eens. Find cheap plan b Zo kan het heel goed gebeuren dat vrijwel de gehele Tweede Kamer na vandaag tegen het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa stemt, find cheap plan b terwijl een ruime meerderheid van de Kamer daar eigenlijk vóór was. Find cheap plan b Of dat de SP, find cheap plan b die de laatste weken onvermoeibaar campagne tegen de grondwet heeft gevoerd, find cheap plan b in de Kamer ineens steun geeft aan het 'neoliberale' en 'militaristische' document. Find cheap plan b Marza zette vorige week al een aantal tamelijk bizarre mogelijkheden op een rijtje. Dit experiment lijkt mij dan ook niet voor herhaling vatbaar, find cheap plan b en dat zeg ik niet omdat de peilingen er op wijzen dat ik vandaag tot het verliezende kamp behoor. Sinds de Fortuynrevolte is politici er alles aan gelegen het verloren vertrouwen in de vaderlandse democratie te herstellen. Find cheap plan b De roep om gekozen burgemeesters, find cheap plan b idiote hervormingen in het kiesstelsel (goddank van de baan) en het houden van referenda is daar een uitvloeisel van. Find cheap plan b Toch staat de ogenschijnlijk zeer democratische toezegging van de meeste partijen om de uitslag van het referendum over te nemen, find cheap plan b niet alleen op gespannen voet met (de geest van) artikel 67 lid 3 van de (Nederlandse) grondwet (De leden stemmen zonder last.), find cheap plan b ze leidt bovendien juist tot uitholling van de vertrouwensband tussen burger en politiek. Ik stem bijvoorbeeld zelf doorgaans op GroenLinks (althans...), find cheap plan b omdat ik mij in haar opvattingen kan vinden. Find cheap plan b Maar als die opvattingen op wezenlijke punten niet door de partij, find cheap plan b de leden of zelfs maar de eigen kiezers worden bepaald, find cheap plan b maar door de uitslag van een referendum waar het hele electoraat aan kan deelnemen, find cheap plan b waarom stelt GroenLinks dan eigenlijk een programma op? De kamerfractie heeft zichzelf verplicht om, find cheap plan b met mijn mandaat, find cheap plan b de achterbannen van de SP, find cheap plan b de ChristenUnie en Geert Wilders aan een meerderheid te helpen, find cheap plan b terwijl ze het daar zelf helemaal niet mee eens is. Wat heb ik daar nou aan? Dan had ik toch net zo goed zélf op de SP kunnen stemmen? Ik voel mij als kiezer in ieder geval behoorlijk bekocht. Find cheap plan b Kamerleden die hun eigen opvattingen verloochenen, find cheap plan b het geschonken vertrouwen beschamen en voorstellen torpederen waar het eigen verkiezingsprogramma nog voor pleitte. Find cheap plan b Dat klinkt verdacht veel als 'oude politiek'.