Find Cheap Quick Relief Cats Online


Minister Donner van Justitie reageerde vandaag geïrriteerd op het verzet van regeringspartij D66 tegen de kabinetsplannen voor de aanpak van terrorisme. Find cheap quick relief cats online "Luiheid om na te denken over steekhoudende argumenten", find cheap quick relief cats online zo kwalificeerde hij de reactie van critici die waarschuwen voor de uitholling van de rechtsstaat - en daarmee was voor Donner de kous af. Kennelijk wil Donner zelf geen steekhoudende argumenten horen, find cheap quick relief cats online want ze zijn er wel degelijk, find cheap quick relief cats online en ze komen niet van de minsten. Een democratische rechtsstaat onderscheidt zich van totalitaire regimes op verschillende manieren. Find cheap quick relief cats online Het eerste is dat geen sprake is van willekeur in de behandeling van burgers. Find cheap quick relief cats online Je kunt alleen gestraft worden voor iets dat strafbaar is, find cheap quick relief cats online bijvoorbeeld. Find cheap quick relief cats online En dan moet ook nog eerst bewezen worden dat je iets hebt misdaan. Een tweede onderscheid is dat democratische rechtsstaten een persoonlijk domein erkennen, find cheap quick relief cats online een deel van het menselijk leven waar de overheid zich niet mee mag bemoeien. Find cheap quick relief cats online Mensen hebben gewetensvrijheid: hun gedachten, find cheap quick relief cats online gevoelens of opvattingen blijven gevrijwaard van overheidsinmenging. Find cheap quick relief cats online Sommige uitingen daarvan kunnen strafbaar zijn, find cheap quick relief cats online sommige gevolgen die mensen uit hun overtuiging trekken, find cheap quick relief cats online maar nooit de overtuigingen zelf. In totalitaire regimes is dat anders. Find cheap quick relief cats online Die willen ieder aspect van het leven van hun burgers controleren. Find cheap quick relief cats online Niet alleen hun belastingmoraal en of ze niet door rood rijden, find cheap quick relief cats online ook wat ze denken, find cheap quick relief cats online vinden, find cheap quick relief cats online voelen en verlangen. Find cheap quick relief cats online Je kunt worden gearresteerd en opgesloten zonder duidelijke reden. Find cheap quick relief cats online Je kunt worden gestraft zonder veroordeling, find cheap quick relief cats online vervolgd omdat je opvattingen huldigt die het gezag onwelgevallig zijn, find cheap quick relief cats online omdat je een verdacht uiterlijk hebt of omdat je vrienden of collega's "terroristen" zijn. Find cheap quick relief cats online In de voormalige Sovjet-Unie waren vermeende "contacten met westerse oorlogshitsers" of "fascistische saboteurs" een geliefde aanleiding om mensen naar Siberische werkkampen te sturen. Zo ver is het hier nog niet gekomen, find cheap quick relief cats online al was het maar omdat ons dichtbevolkte landje met zijn milde zeeklimaat niet over barre toendra's beschikt. Find cheap quick relief cats online Maar het principiële verschil met de antiterreurmaatregelen die het kabinet zonder averij door de Kamer lijkt te gaan loodsen, find cheap quick relief cats online is niet groot meer. Het kabinet wil "potentiële terroristen" een meldingsplicht op kunnen leggen. Find cheap quick relief cats online Zonder tussenkomst van de rechter en zonder deugdelijke toetsing worden mensen die niets strafbaars hebben gedaan, find cheap quick relief cats online op grond van geheime en niet te verifiëren informatie, find cheap quick relief cats online verplicht zich meermalen per week op het politiebureau te laten zien. Find cheap quick relief cats online Alleen die maatregel al is op verschillende punten in strijd met de meest fundamentele rechtsstatelijke beginselen: iemand wordt "preventief" gestraft voor iets dat hij niet heeft gedaan, find cheap quick relief cats online zonder bewijs, find cheap quick relief cats online zonder toetsing en zonder beroepsmogelijkheden. Find cheap quick relief cats online Het zal je maar gebeuren. Het kabinet wil het verder strafbaar stellen om terroristische daden te verheerlijken of goed te praten. Find cheap quick relief cats online Het is natuurlijk smakeloos om zoiets te doen, find cheap quick relief cats online maar het behoort tot nu toe wél tot het domein van de vrije meningsuiting. Find cheap quick relief cats online Het is ironisch dat de moord op Theo van Gogh, find cheap quick relief cats online die in de brief van Donner en Remkes aan de Kamer [PDF] als afschrikwekkend voorbeeld van het terrorisme vele malen wordt genoemd, find cheap quick relief cats online het excuus vormt om een dergelijke beperking op te leggen. Find cheap quick relief cats online Van Gogh draait zich om in zijn graf, find cheap quick relief cats online en ik betwijfel of Pim het zo gewild zou hebben. En bovendien: wat is goedpraten? Als ik schrijf dat Van Gogh door zijn harde, find cheap quick relief cats online respectloze toon heeft bijgedragen aan het ontstaan van een klimaat waarin de moord gepleegd heeft kunnen worden, find cheap quick relief cats online zoals ik destijds deed, find cheap quick relief cats online praat ik dan een terroristische aanslag goed? Het zou zo maar kunnen dat ik daarvoor vervolgd kan worden, find cheap quick relief cats online net als de vele commentatoren die zich in de media in vergelijkbare bewoordingen uitlieten. En wat is eigenlijk terrorisme? Dat Al-Qaida geen vriendelijke organisatie is, find cheap quick relief cats online is boven alle twijfel verheven, find cheap quick relief cats online maar in Noord-Ierland vinden twee bevolkingsgroepen elkaar terroristen en zichzelf vrijheidsstrijders. Find cheap quick relief cats online De Duitsers gebruikten de term voor verzetsgroepen in de Tweede Wereldoorlog, find cheap quick relief cats online en voor Zuid-Amerikaanse generaalregimes waren het de vakbondsleden, find cheap quick relief cats online mensenrechtenactivisten of leden van de democratische oppositie. Donner blikt in zijn brief zelf al gretig vooruit naar de mogelijkheid om zijn maatregelen ook tegen "gewelddadige dierenrechtenactivisten en antiglobalisten" in te kunnen zetten, find cheap quick relief cats online dus de eerste verruiming zit al in de pijplijn. Het grootste gevaar is dat al deze maatregelen niet op zichzelf staan. Find cheap quick relief cats online Burgers worden, find cheap quick relief cats online meer dan vroeger, find cheap quick relief cats online onophoudelijk in de gaten gehouden. Find cheap quick relief cats online Niet gericht, find cheap quick relief cats online op grond van een redelijke verdenking, find cheap quick relief cats online zoals dat in een rechtsstaat tot voor kort gebruikelijk was, find cheap quick relief cats online maar gewoon allemaal, find cheap quick relief cats online overal, find cheap quick relief cats online zoveel mogelijk. Find cheap quick relief cats online Je kunt geen tien meter over straat zonder gefilmd te worden. Find cheap quick relief cats online Je kunt overal en zonder duidelijke aanleiding gevraagd worden je te legitimeren. Find cheap quick relief cats online Of om je handen tegen de muur te zetten en je zakken te laten doorzoeken door een politieagent. Find cheap quick relief cats online En als het aan de Europese ministers van Justitie ligt, find cheap quick relief cats online worden alle webpagina's die je bezoekt, find cheap quick relief cats online alle emails die je verstuurt en al je faxen, find cheap quick relief cats online sms'jes en telefoongesprekken jarenlang opgeslagen. Find cheap quick relief cats online Niet alleen die van Big Willem, find cheap quick relief cats online Mohammed B. Find cheap quick relief cats online of Etienne U., find cheap quick relief cats online maar die van iedere burger. Find cheap quick relief cats online Voor het geval dát. En al die gegevens zouden straks op een of andere manier aanleiding kunnen geven je een meldingsplicht op te leggen, find cheap quick relief cats online of een beroepsverbod, find cheap quick relief cats online of om je te vervolgen wegens "haatzaaien". Ik ken antiglobalisten, find cheap quick relief cats online en heb ook wel eens met ze gemaild of in de kroeg gezeten. Find cheap quick relief cats online Ik kan er niet meer zeker van zijn dat ik met dergelijke contacten in de toekomst geen "last" zal krijgen, find cheap quick relief cats online een notie die ik tot voor kort alleen met het Chili van Pinochet associeerde. Waar gehakt wordt vallen spaanders, find cheap quick relief cats online natuurlijk, find cheap quick relief cats online en die terroristen zijn ook bepaald geen lieve jongens. Find cheap quick relief cats online Maar Donner is iemand die haaruitval tracht te bestrijden door zich kaal te scheren. Find cheap quick relief cats online Je kunt de democratische rechtsstaat niet beschermen door hem zelf te ontmantelen.