Find Cheap Tramadol


Mijn reactie op de comments bij het vorige postje werd zo'n lang verhaal, find cheap tramadol dat ik dacht er toch maar een nieuw stukje aan te wijden. Find cheap tramadol Komt-ie. Persoonlijk ben ik in zijn algemeenheid niet zo'n voorstander van referenda. Find cheap tramadol Bij betrekkelijk overzichtelijke ja/nee-kwesties, find cheap tramadol zoals de aanleg van een metrolijn of de bebouwing van een lapje groen bij Sloten, find cheap tramadol vind ik het een waardevolle aanvulling op de vertegenwoordigende democratie. Find cheap tramadol Maar een verdragstekst van honderden pagina's vol mitsen en maren, find cheap tramadol die het resultaat is van jarenlange onderhandeling en dus bol staat van compromis en voorzichtige politieke formulering, find cheap tramadol is volgens mij veel te complex en alomvattend om met het botte instrument van een referendum te benaderen. Je ziet het nu aan de kwaliteit van de argumenten die voor- en tegenstanders in de strijd gooien. Find cheap tramadol De één dreigt met oorlog, find cheap tramadol de ander roept dat we onze onafhankelijkheid kwijtraken. Find cheap tramadol De één vind de grondwet te liberaal, find cheap tramadol de ander te sociaal. Find cheap tramadol De één zegt dat de grondwet goed is voor het milieu, find cheap tramadol de ander zegt juist van niet. Find cheap tramadol En iedereen heeft een beetje gelijk, find cheap tramadol want er is altijd wel ergens een artikel te vinden waar je je standpunt op kunt baseren. Find cheap tramadol Het resultaat is dat het referendum niet over de inhoud van de grondwet gaat, find cheap tramadol maar over de vraag welk kamp er het best in slaagt om zijn eigen, find cheap tramadol selectieve lezing van het verdrag aan de kiezers te verkopen. Find cheap tramadol En daarbij zijn kennelijk alle middelen geoorloofd, find cheap tramadol inclusief stuitend populisme, find cheap tramadol flagrante leugens of een appèl aan de afkeer van de politieke klasse in het algemeen en het kabinet-Balkenende in het bijzonder. Als Nederland (althans: de 35 procent van de kiezers die is opgekomen) de grondwet op 1 juni afwijst, find cheap tramadol betekent dat dan dat de kiezer het met de inhoud ervan oneens is? Waarschijnlijk niet, find cheap tramadol want de meeste mensen kennen die inhoud niet. Find cheap tramadol En als dat wel zo zou zijn, find cheap tramadol waaróm stemden ze dan tegen? Waarover moet opnieuw onderhandeld worden? Is de grondwet te liberaal, find cheap tramadol of te sociaal? Krijgt het Europees Parlement te véél of te weinig macht? Wie het weet mag het zeggen. Volgens mij is de kwaliteit van de besluitvorming er meer mee gebaat als kamerleden een eigen, find cheap tramadol weloverwogen en goed beargumenteerde keuze maken, find cheap tramadol dan als kiezers die de voorliggende kwestie eigenlijk niet begrijpen, find cheap tramadol en er ook geen gefundeerde mening over hebben, find cheap tramadol zich laten meeslepen door het rechts-nationalisme van Wilders, find cheap tramadol het populisme van de SP of de smakeloze bangmakerij van Jules Maaten, find cheap tramadol laat staan een muntje opgooien. Find cheap tramadol De democratie is geen casino, find cheap tramadol per slot van rekening. Juist om over dit soort ingewikkelde kwesties een gefundeerde en beargumenteerde beslissing te nemen, find cheap tramadol hebben we volksvertegenwoordigers vrijgesteld. Find cheap tramadol Die worden gekozen - en betaald! - om zich over dit soort zaken te buigen, find cheap tramadol zodat de kiezer niet zelf een oordeel hoeft te vellen over zaken waar hij zich, find cheap tramadol door gebrek aan tijd, find cheap tramadol kennis of belangstelling, find cheap tramadol niet in heeft kunnen verdiepen. Dat wil trouwens niet zeggen dat we blind moeten vertrouwen op de wijsheid en goede bedoelingen van beroepspolitici. Find cheap tramadol We volgen ze kritisch en we proberen ze op allerlei manieren te beïnvloeden, find cheap tramadol via de media, find cheap tramadol door demonstraties, find cheap tramadol debatten, find cheap tramadol brieven, find cheap tramadol emailbombardementen en petities. Find cheap tramadol En als we ontevreden zijn, find cheap tramadol dan rekenen we tijdens de verkiezingen af, find cheap tramadol zoals de laatste jaren maar is gebleken. Find cheap tramadol Daarom is stemrecht zo belangrijk: het is de stok achter de deur, find cheap tramadol om te zorgen dat volksvertegenwoordigers hun taak naar eer en geweten blijven vervullen, find cheap tramadol en niet vergeten dat ze er namens ons zitten.