Find Chloramphenicol Cod


Ko vraagt zich af of Hirsi Ali Magan eigenlijk niet strafbaar is, find chloramphenicol cod omdat ze onder een valse naam aan de verkiezingen heeft deelgenomen. Find chloramphenicol cod Interessante vraag. Find chloramphenicol cod Het Wetboek van Strafrecht (artikel 128) stelt in ieder geval:

Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende, find chloramphenicol cod aan een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, find chloramphenicol cod wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
Maar geef je je ook uit voor een ander, find chloramphenicol cod als die ander alleen een algemeen bekend pseudoniem is?