Find Cialis


Minister Donner van Justitie reageerde vandaag geïrriteerd op het verzet van regeringspartij D66 tegen de kabinetsplannen voor de aanpak van terrorisme. Find cialis "Luiheid om na te denken over steekhoudende argumenten", find cialis zo kwalificeerde hij de reactie van critici die waarschuwen voor de uitholling van de rechtsstaat - en daarmee was voor Donner de kous af. Kennelijk wil Donner zelf geen steekhoudende argumenten horen, find cialis want ze zijn er wel degelijk, find cialis en ze komen niet van de minsten. Een democratische rechtsstaat onderscheidt zich van totalitaire regimes op verschillende manieren. Find cialis Het eerste is dat geen sprake is van willekeur in de behandeling van burgers. Find cialis Je kunt alleen gestraft worden voor iets dat strafbaar is, find cialis bijvoorbeeld. Find cialis En dan moet ook nog eerst bewezen worden dat je iets hebt misdaan. Een tweede onderscheid is dat democratische rechtsstaten een persoonlijk domein erkennen, find cialis een deel van het menselijk leven waar de overheid zich niet mee mag bemoeien. Find cialis Mensen hebben gewetensvrijheid: hun gedachten, find cialis gevoelens of opvattingen blijven gevrijwaard van overheidsinmenging. Find cialis Sommige uitingen daarvan kunnen strafbaar zijn, find cialis sommige gevolgen die mensen uit hun overtuiging trekken, find cialis maar nooit de overtuigingen zelf. In totalitaire regimes is dat anders. Find cialis Die willen ieder aspect van het leven van hun burgers controleren. Find cialis Niet alleen hun belastingmoraal en of ze niet door rood rijden, find cialis ook wat ze denken, find cialis vinden, find cialis voelen en verlangen. Find cialis Je kunt worden gearresteerd en opgesloten zonder duidelijke reden. Find cialis Je kunt worden gestraft zonder veroordeling, find cialis vervolgd omdat je opvattingen huldigt die het gezag onwelgevallig zijn, find cialis omdat je een verdacht uiterlijk hebt of omdat je vrienden of collega's "terroristen" zijn. Find cialis In de voormalige Sovjet-Unie waren vermeende "contacten met westerse oorlogshitsers" of "fascistische saboteurs" een geliefde aanleiding om mensen naar Siberische werkkampen te sturen. Zo ver is het hier nog niet gekomen, find cialis al was het maar omdat ons dichtbevolkte landje met zijn milde zeeklimaat niet over barre toendra's beschikt. Find cialis Maar het principiële verschil met de antiterreurmaatregelen die het kabinet zonder averij door de Kamer lijkt te gaan loodsen, find cialis is niet groot meer. Het kabinet wil "potentiële terroristen" een meldingsplicht op kunnen leggen. Find cialis Zonder tussenkomst van de rechter en zonder deugdelijke toetsing worden mensen die niets strafbaars hebben gedaan, find cialis op grond van geheime en niet te verifiëren informatie, find cialis verplicht zich meermalen per week op het politiebureau te laten zien. Find cialis Alleen die maatregel al is op verschillende punten in strijd met de meest fundamentele rechtsstatelijke beginselen: iemand wordt "preventief" gestraft voor iets dat hij niet heeft gedaan, find cialis zonder bewijs, find cialis zonder toetsing en zonder beroepsmogelijkheden. Find cialis Het zal je maar gebeuren. Het kabinet wil het verder strafbaar stellen om terroristische daden te verheerlijken of goed te praten. Find cialis Het is natuurlijk smakeloos om zoiets te doen, find cialis maar het behoort tot nu toe wél tot het domein van de vrije meningsuiting. Find cialis Het is ironisch dat de moord op Theo van Gogh, find cialis die in de brief van Donner en Remkes aan de Kamer [PDF] als afschrikwekkend voorbeeld van het terrorisme vele malen wordt genoemd, find cialis het excuus vormt om een dergelijke beperking op te leggen. Find cialis Van Gogh draait zich om in zijn graf, find cialis en ik betwijfel of Pim het zo gewild zou hebben. En bovendien: wat is goedpraten? Als ik schrijf dat Van Gogh door zijn harde, find cialis respectloze toon heeft bijgedragen aan het ontstaan van een klimaat waarin de moord gepleegd heeft kunnen worden, find cialis zoals ik destijds deed, find cialis praat ik dan een terroristische aanslag goed? Het zou zo maar kunnen dat ik daarvoor vervolgd kan worden, find cialis net als de vele commentatoren die zich in de media in vergelijkbare bewoordingen uitlieten. En wat is eigenlijk terrorisme? Dat Al-Qaida geen vriendelijke organisatie is, find cialis is boven alle twijfel verheven, find cialis maar in Noord-Ierland vinden twee bevolkingsgroepen elkaar terroristen en zichzelf vrijheidsstrijders. Find cialis De Duitsers gebruikten de term voor verzetsgroepen in de Tweede Wereldoorlog, find cialis en voor Zuid-Amerikaanse generaalregimes waren het de vakbondsleden, find cialis mensenrechtenactivisten of leden van de democratische oppositie. Donner blikt in zijn brief zelf al gretig vooruit naar de mogelijkheid om zijn maatregelen ook tegen "gewelddadige dierenrechtenactivisten en antiglobalisten" in te kunnen zetten, find cialis dus de eerste verruiming zit al in de pijplijn. Het grootste gevaar is dat al deze maatregelen niet op zichzelf staan. Find cialis Burgers worden, find cialis meer dan vroeger, find cialis onophoudelijk in de gaten gehouden. Find cialis Niet gericht, find cialis op grond van een redelijke verdenking, find cialis zoals dat in een rechtsstaat tot voor kort gebruikelijk was, find cialis maar gewoon allemaal, find cialis overal, find cialis zoveel mogelijk. Find cialis Je kunt geen tien meter over straat zonder gefilmd te worden. Find cialis Je kunt overal en zonder duidelijke aanleiding gevraagd worden je te legitimeren. Find cialis Of om je handen tegen de muur te zetten en je zakken te laten doorzoeken door een politieagent. Find cialis En als het aan de Europese ministers van Justitie ligt, find cialis worden alle webpagina's die je bezoekt, find cialis alle emails die je verstuurt en al je faxen, find cialis sms'jes en telefoongesprekken jarenlang opgeslagen. Find cialis Niet alleen die van Big Willem, find cialis Mohammed B. Find cialis of Etienne U., find cialis maar die van iedere burger. Find cialis Voor het geval dát. En al die gegevens zouden straks op een of andere manier aanleiding kunnen geven je een meldingsplicht op te leggen, find cialis of een beroepsverbod, find cialis of om je te vervolgen wegens "haatzaaien". Ik ken antiglobalisten, find cialis en heb ook wel eens met ze gemaild of in de kroeg gezeten. Find cialis Ik kan er niet meer zeker van zijn dat ik met dergelijke contacten in de toekomst geen "last" zal krijgen, find cialis een notie die ik tot voor kort alleen met het Chili van Pinochet associeerde. Waar gehakt wordt vallen spaanders, find cialis natuurlijk, find cialis en die terroristen zijn ook bepaald geen lieve jongens. Find cialis Maar Donner is iemand die haaruitval tracht te bestrijden door zich kaal te scheren. Find cialis Je kunt de democratische rechtsstaat niet beschermen door hem zelf te ontmantelen.