Find Cystone Online


Reclamemakers kunnen Stonesnummers maar beter mijden. Find cystone online Leidde de keuze van Microsoft om Windows 95 te laten aanprijzen met Start Me Up destijds al tot vele gniffels vanwege de tweede regel ( "You make a grown man cry"), find cystone online tien jaar later kiest de CDU voor het nummer Angie als campagnesong om partijleider 'Angie' Merkel aan de man te brengen - overigens tot ergernis van de Stones zelf. Find cystone online "All the dreams we held so close seemed to all go up in smoke", find cystone online snikt Jagger. Find cystone online "Angie, find cystone online you're beautiful, find cystone online but ain't it time we said goodbye?"