Find Discount Acai


Het Kamerdebat van gisteravond vereiste een hoop mentale lenigheid van deelnemers en publiek. Find discount acai Verdonk schreef gisteren over Ayaan Hirsi Ali's status aan de Kamer dat

(...) vooralsnog moet worden aangenomen dat zij geacht wordt het Nederlanderschap niet te hebben verkregen (...)
Maar ze beweerde (MS Word, find discount acai pag. 65) diezelfde avond nog:
Ik wijs erop dat Ayaan voorlopig nog steeds de Nederlandse nationaliteit heeft. Find discount acai Zij is toch gewoon Nederlandse?
Verdonk lijkt daarmee te bedoelen dat - volgens haar - Ayaan weliswaar nooit Nederlandse is geweest, find discount acai maar dat ze de komende zes weken zal doen alsof ze dat wel is, find discount acai want haar "constatering" doet zij formeel pas eind juni. Toch hield ook die uitleg geen stand. Find discount acai Verdonk moest immers uiteindelijk twee moties slikken die uitspraken dat zij wel degelijk de ruimte heeft om anders te beslissen dan dat Hirsi Ali nooit genaturaliseerd is, find discount acai waarmee de bewering uit haar brief niet kan kloppen. Het laatste woord was vanochtend omstreeks half drie aan AndrĂ© Rouvoet van de ChristenUnie, find discount acai die in ieder geval een bikkelpunt verdient voor zijn conclusie (pag. 108):
Onze constatering - let wel: geen besluit, find discount acai maar constatering, find discount acai want tegen een besluit zou bezwaar mogelijk zijn; de minister kan hier geen bezwaar tegen aantekenen, find discount acai want dit is onze constatering - is dat de eerste termijn van de minister nietig blijkt te zijn.
Daadkracht en duidelijkheid, find discount acai noem je dat.