Find Discount Decadron Online


Minister Donner van Justitie reageerde vandaag geïrriteerd op het verzet van regeringspartij D66 tegen de kabinetsplannen voor de aanpak van terrorisme. Find discount decadron online "Luiheid om na te denken over steekhoudende argumenten", find discount decadron online zo kwalificeerde hij de reactie van critici die waarschuwen voor de uitholling van de rechtsstaat - en daarmee was voor Donner de kous af. Kennelijk wil Donner zelf geen steekhoudende argumenten horen, find discount decadron online want ze zijn er wel degelijk, find discount decadron online en ze komen niet van de minsten. Een democratische rechtsstaat onderscheidt zich van totalitaire regimes op verschillende manieren. Find discount decadron online Het eerste is dat geen sprake is van willekeur in de behandeling van burgers. Find discount decadron online Je kunt alleen gestraft worden voor iets dat strafbaar is, find discount decadron online bijvoorbeeld. Find discount decadron online En dan moet ook nog eerst bewezen worden dat je iets hebt misdaan. Een tweede onderscheid is dat democratische rechtsstaten een persoonlijk domein erkennen, find discount decadron online een deel van het menselijk leven waar de overheid zich niet mee mag bemoeien. Find discount decadron online Mensen hebben gewetensvrijheid: hun gedachten, find discount decadron online gevoelens of opvattingen blijven gevrijwaard van overheidsinmenging. Find discount decadron online Sommige uitingen daarvan kunnen strafbaar zijn, find discount decadron online sommige gevolgen die mensen uit hun overtuiging trekken, find discount decadron online maar nooit de overtuigingen zelf. In totalitaire regimes is dat anders. Find discount decadron online Die willen ieder aspect van het leven van hun burgers controleren. Find discount decadron online Niet alleen hun belastingmoraal en of ze niet door rood rijden, find discount decadron online ook wat ze denken, find discount decadron online vinden, find discount decadron online voelen en verlangen. Find discount decadron online Je kunt worden gearresteerd en opgesloten zonder duidelijke reden. Find discount decadron online Je kunt worden gestraft zonder veroordeling, find discount decadron online vervolgd omdat je opvattingen huldigt die het gezag onwelgevallig zijn, find discount decadron online omdat je een verdacht uiterlijk hebt of omdat je vrienden of collega's "terroristen" zijn. Find discount decadron online In de voormalige Sovjet-Unie waren vermeende "contacten met westerse oorlogshitsers" of "fascistische saboteurs" een geliefde aanleiding om mensen naar Siberische werkkampen te sturen. Zo ver is het hier nog niet gekomen, find discount decadron online al was het maar omdat ons dichtbevolkte landje met zijn milde zeeklimaat niet over barre toendra's beschikt. Find discount decadron online Maar het principiële verschil met de antiterreurmaatregelen die het kabinet zonder averij door de Kamer lijkt te gaan loodsen, find discount decadron online is niet groot meer. Het kabinet wil "potentiële terroristen" een meldingsplicht op kunnen leggen. Find discount decadron online Zonder tussenkomst van de rechter en zonder deugdelijke toetsing worden mensen die niets strafbaars hebben gedaan, find discount decadron online op grond van geheime en niet te verifiëren informatie, find discount decadron online verplicht zich meermalen per week op het politiebureau te laten zien. Find discount decadron online Alleen die maatregel al is op verschillende punten in strijd met de meest fundamentele rechtsstatelijke beginselen: iemand wordt "preventief" gestraft voor iets dat hij niet heeft gedaan, find discount decadron online zonder bewijs, find discount decadron online zonder toetsing en zonder beroepsmogelijkheden. Find discount decadron online Het zal je maar gebeuren. Het kabinet wil het verder strafbaar stellen om terroristische daden te verheerlijken of goed te praten. Find discount decadron online Het is natuurlijk smakeloos om zoiets te doen, find discount decadron online maar het behoort tot nu toe wél tot het domein van de vrije meningsuiting. Find discount decadron online Het is ironisch dat de moord op Theo van Gogh, find discount decadron online die in de brief van Donner en Remkes aan de Kamer [PDF] als afschrikwekkend voorbeeld van het terrorisme vele malen wordt genoemd, find discount decadron online het excuus vormt om een dergelijke beperking op te leggen. Find discount decadron online Van Gogh draait zich om in zijn graf, find discount decadron online en ik betwijfel of Pim het zo gewild zou hebben. En bovendien: wat is goedpraten? Als ik schrijf dat Van Gogh door zijn harde, find discount decadron online respectloze toon heeft bijgedragen aan het ontstaan van een klimaat waarin de moord gepleegd heeft kunnen worden, find discount decadron online zoals ik destijds deed, find discount decadron online praat ik dan een terroristische aanslag goed? Het zou zo maar kunnen dat ik daarvoor vervolgd kan worden, find discount decadron online net als de vele commentatoren die zich in de media in vergelijkbare bewoordingen uitlieten. En wat is eigenlijk terrorisme? Dat Al-Qaida geen vriendelijke organisatie is, find discount decadron online is boven alle twijfel verheven, find discount decadron online maar in Noord-Ierland vinden twee bevolkingsgroepen elkaar terroristen en zichzelf vrijheidsstrijders. Find discount decadron online De Duitsers gebruikten de term voor verzetsgroepen in de Tweede Wereldoorlog, find discount decadron online en voor Zuid-Amerikaanse generaalregimes waren het de vakbondsleden, find discount decadron online mensenrechtenactivisten of leden van de democratische oppositie. Donner blikt in zijn brief zelf al gretig vooruit naar de mogelijkheid om zijn maatregelen ook tegen "gewelddadige dierenrechtenactivisten en antiglobalisten" in te kunnen zetten, find discount decadron online dus de eerste verruiming zit al in de pijplijn. Het grootste gevaar is dat al deze maatregelen niet op zichzelf staan. Find discount decadron online Burgers worden, find discount decadron online meer dan vroeger, find discount decadron online onophoudelijk in de gaten gehouden. Find discount decadron online Niet gericht, find discount decadron online op grond van een redelijke verdenking, find discount decadron online zoals dat in een rechtsstaat tot voor kort gebruikelijk was, find discount decadron online maar gewoon allemaal, find discount decadron online overal, find discount decadron online zoveel mogelijk. Find discount decadron online Je kunt geen tien meter over straat zonder gefilmd te worden. Find discount decadron online Je kunt overal en zonder duidelijke aanleiding gevraagd worden je te legitimeren. Find discount decadron online Of om je handen tegen de muur te zetten en je zakken te laten doorzoeken door een politieagent. Find discount decadron online En als het aan de Europese ministers van Justitie ligt, find discount decadron online worden alle webpagina's die je bezoekt, find discount decadron online alle emails die je verstuurt en al je faxen, find discount decadron online sms'jes en telefoongesprekken jarenlang opgeslagen. Find discount decadron online Niet alleen die van Big Willem, find discount decadron online Mohammed B. Find discount decadron online of Etienne U., find discount decadron online maar die van iedere burger. Find discount decadron online Voor het geval dát. En al die gegevens zouden straks op een of andere manier aanleiding kunnen geven je een meldingsplicht op te leggen, find discount decadron online of een beroepsverbod, find discount decadron online of om je te vervolgen wegens "haatzaaien". Ik ken antiglobalisten, find discount decadron online en heb ook wel eens met ze gemaild of in de kroeg gezeten. Find discount decadron online Ik kan er niet meer zeker van zijn dat ik met dergelijke contacten in de toekomst geen "last" zal krijgen, find discount decadron online een notie die ik tot voor kort alleen met het Chili van Pinochet associeerde. Waar gehakt wordt vallen spaanders, find discount decadron online natuurlijk, find discount decadron online en die terroristen zijn ook bepaald geen lieve jongens. Find discount decadron online Maar Donner is iemand die haaruitval tracht te bestrijden door zich kaal te scheren. Find discount decadron online Je kunt de democratische rechtsstaat niet beschermen door hem zelf te ontmantelen.