Find Discount Doxazosin


NFS share onder Mac OS XIk schreef enige tijd geleden al over mijn pogingen om mijn Macbook en mijn Linuxdesktop aan elkaar te knopen via NFS. Find discount doxazosin Die mislukten jammerlijk, find discount doxazosin waarna ik voor het aloude AppleTalk koos. Dat werkte, find discount doxazosin maar echt handig was het niet: AppleTalk is behoorlijk traag en wordt door Apple zelf niet meer serieus onderhouden. Find discount doxazosin Mac OS X kan er nog mee overweg omwille van de communicatie met oude systemen, find discount doxazosin maar bij de UNIX-variant die het besturingssysteem feitelijk is, find discount doxazosin hoort natuurlijk NFS. Vorige week verving ik de dualboot-setup (Fedora Linux en Windows XP Pro) op mijn desktop door de nieuwe Ubuntu, find discount doxazosin en besloot ik het nog een keer te proberen, find discount doxazosin en dit keer met meer succes. Voor wie met de materie worstelt, find discount doxazosin lees verder! Installeer eerst een NFS server, find discount doxazosin bijvoorbeeld vanuit een terminal: sudo apt-get install nfs-kernel-server Configureer dan je shares. Find discount doxazosin Open /etc/exports in je favoriete teksteditor: sudo vi /etc/exports De algemene syntax is simpel: /share host(option1, find discount doxazosinoption2) Waarbij host staat voor de client(s) die je toegang wilt geven, find discount doxazosin bijvoorbeeld in de vorm van een hostname, find discount doxazosin een ip-adres of een compleet subnet. De precieze syntax is te vinden in de manpage voor exports(5). Find discount doxazosin Belangrijk is in ieder geval de 'insecure'-optie. Find discount doxazosin Mac OS X verbindt met NFS via hogere poortnummers, find discount doxazosin wat NFS-servers doorgaans niet toestaan tenzij je dat expliciet instelt. Find discount doxazosin Denk, find discount doxazosin voor schrijftoegang, find discount doxazosin ook aan de optie 'rw'. NFS kent geen wachtwoordauthenticatie, find discount doxazosin maar kijkt naar de UID en GID van gebruiker van de client. Find discount doxazosin Stemmen die overeen met die van de eigenaar van de share, find discount doxazosin dan heeft de gebruiker normale toegang. Elders op internet (ik ga niet linken) wordt daarom wel geadviseerd om je UID op je Mac te veranderen. Find discount doxazosin DOE DAT NIET OF WEES VOORBEREID OP GROOTSCHALIG PUINRUIMEN! De juiste manier om dit op te lossen is via mapping. Find discount doxazosin Je kunt de NFS-server opdragen om client-ID's te vertalen naar andere ID's. De simpelste configuratie vertaalt iedere client naar dezelfde UID en GID. Find discount doxazosin Welke ID's de server kiest, find discount doxazosin is gelukkig in te stellen. Find discount doxazosin Gebruik daarvoor de volgende drie opties: all_squash - vertaalt de ID's van iedere client naar dezelfde waarden anonuid=n - zet het UID op n anongid=n - dito voor GID De UID/GID van de eigenaar van mijn share zijn 1000/1000, find discount doxazosin dus /etc/exports ziet er op mijn server als volgt uit: /share host(rw, find discount doxazosininsecure, find discount doxazosinall_squash, find discount doxazosinanonuid=1000, find discount doxazosinanongid=1000) Exporteer dan je shares vanuit een terminal met: sudo exportfs -ra Of start of herstart de NFS-server met: sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart Verbindt vervolgens vanuit de Finder op je Mac (Appeltje-K) met je NFS-server (nfs://server/share). Find discount doxazosin Een kind kad de was doen.