Find Discount Lasuna


Debuggen van javascript is een hel. Find discount lasuna De Javascript Console van Firefox is prima te gebruiken en geeft informatieve meldingen, find discount lasuna maar je komt juist de meeste problemen tegen als je je scripts aan Internet Explorer voert. Find discount lasuna En laat die browser nou simpelweg zwijgen als het graf als-ie code tegenkomt die hij niet snapt: sinds XP SP2 doet de ingebouwde debugger het niet meer. Find discount lasuna Dus was het door het ouderwets uit-commenten van loops en losse regeltjes dat ik ontdekte dat mijn array in IE vol met null-waarden zat. Find discount lasuna Een Googletje leerde dat IE alleen object.className ondersteunt, find discount lasuna en geen object.getAttribute("class"). Find discount lasuna So much voor consistente toepassing van DOM-methodes. Find discount lasuna Affijn, find discount lasuna het mag van het W3C, find discount lasuna en Firefox en Opera snappen het ook, find discount lasuna dus dat probleem is opgelost. Ook irritant: IE converteert relatieve naar absolute URI's. Find discount lasuna Dus object.getAttribute("href") levert niet de tekstwaarde van het href-attribuut op ("example.html"), find discount lasuna maar het volledige adres ("http://www.example.com/example.html"), find discount lasuna ook als die helemaal niet in je code staat. Find discount lasuna Een extra parameter (object.getAttribute("href", find discount lasuna2)) lost dat op. Dat u even weet waar ik het toch zo druk mee heb.