Find Discount Lincocin


Minister Donner van Justitie reageerde vandaag geïrriteerd op het verzet van regeringspartij D66 tegen de kabinetsplannen voor de aanpak van terrorisme. Find discount lincocin "Luiheid om na te denken over steekhoudende argumenten", find discount lincocin zo kwalificeerde hij de reactie van critici die waarschuwen voor de uitholling van de rechtsstaat - en daarmee was voor Donner de kous af. Kennelijk wil Donner zelf geen steekhoudende argumenten horen, find discount lincocin want ze zijn er wel degelijk, find discount lincocin en ze komen niet van de minsten. Een democratische rechtsstaat onderscheidt zich van totalitaire regimes op verschillende manieren. Find discount lincocin Het eerste is dat geen sprake is van willekeur in de behandeling van burgers. Find discount lincocin Je kunt alleen gestraft worden voor iets dat strafbaar is, find discount lincocin bijvoorbeeld. Find discount lincocin En dan moet ook nog eerst bewezen worden dat je iets hebt misdaan. Een tweede onderscheid is dat democratische rechtsstaten een persoonlijk domein erkennen, find discount lincocin een deel van het menselijk leven waar de overheid zich niet mee mag bemoeien. Find discount lincocin Mensen hebben gewetensvrijheid: hun gedachten, find discount lincocin gevoelens of opvattingen blijven gevrijwaard van overheidsinmenging. Find discount lincocin Sommige uitingen daarvan kunnen strafbaar zijn, find discount lincocin sommige gevolgen die mensen uit hun overtuiging trekken, find discount lincocin maar nooit de overtuigingen zelf. In totalitaire regimes is dat anders. Find discount lincocin Die willen ieder aspect van het leven van hun burgers controleren. Find discount lincocin Niet alleen hun belastingmoraal en of ze niet door rood rijden, find discount lincocin ook wat ze denken, find discount lincocin vinden, find discount lincocin voelen en verlangen. Find discount lincocin Je kunt worden gearresteerd en opgesloten zonder duidelijke reden. Find discount lincocin Je kunt worden gestraft zonder veroordeling, find discount lincocin vervolgd omdat je opvattingen huldigt die het gezag onwelgevallig zijn, find discount lincocin omdat je een verdacht uiterlijk hebt of omdat je vrienden of collega's "terroristen" zijn. Find discount lincocin In de voormalige Sovjet-Unie waren vermeende "contacten met westerse oorlogshitsers" of "fascistische saboteurs" een geliefde aanleiding om mensen naar Siberische werkkampen te sturen. Zo ver is het hier nog niet gekomen, find discount lincocin al was het maar omdat ons dichtbevolkte landje met zijn milde zeeklimaat niet over barre toendra's beschikt. Find discount lincocin Maar het principiële verschil met de antiterreurmaatregelen die het kabinet zonder averij door de Kamer lijkt te gaan loodsen, find discount lincocin is niet groot meer. Het kabinet wil "potentiële terroristen" een meldingsplicht op kunnen leggen. Find discount lincocin Zonder tussenkomst van de rechter en zonder deugdelijke toetsing worden mensen die niets strafbaars hebben gedaan, find discount lincocin op grond van geheime en niet te verifiëren informatie, find discount lincocin verplicht zich meermalen per week op het politiebureau te laten zien. Find discount lincocin Alleen die maatregel al is op verschillende punten in strijd met de meest fundamentele rechtsstatelijke beginselen: iemand wordt "preventief" gestraft voor iets dat hij niet heeft gedaan, find discount lincocin zonder bewijs, find discount lincocin zonder toetsing en zonder beroepsmogelijkheden. Find discount lincocin Het zal je maar gebeuren. Het kabinet wil het verder strafbaar stellen om terroristische daden te verheerlijken of goed te praten. Find discount lincocin Het is natuurlijk smakeloos om zoiets te doen, find discount lincocin maar het behoort tot nu toe wél tot het domein van de vrije meningsuiting. Find discount lincocin Het is ironisch dat de moord op Theo van Gogh, find discount lincocin die in de brief van Donner en Remkes aan de Kamer [PDF] als afschrikwekkend voorbeeld van het terrorisme vele malen wordt genoemd, find discount lincocin het excuus vormt om een dergelijke beperking op te leggen. Find discount lincocin Van Gogh draait zich om in zijn graf, find discount lincocin en ik betwijfel of Pim het zo gewild zou hebben. En bovendien: wat is goedpraten? Als ik schrijf dat Van Gogh door zijn harde, find discount lincocin respectloze toon heeft bijgedragen aan het ontstaan van een klimaat waarin de moord gepleegd heeft kunnen worden, find discount lincocin zoals ik destijds deed, find discount lincocin praat ik dan een terroristische aanslag goed? Het zou zo maar kunnen dat ik daarvoor vervolgd kan worden, find discount lincocin net als de vele commentatoren die zich in de media in vergelijkbare bewoordingen uitlieten. En wat is eigenlijk terrorisme? Dat Al-Qaida geen vriendelijke organisatie is, find discount lincocin is boven alle twijfel verheven, find discount lincocin maar in Noord-Ierland vinden twee bevolkingsgroepen elkaar terroristen en zichzelf vrijheidsstrijders. Find discount lincocin De Duitsers gebruikten de term voor verzetsgroepen in de Tweede Wereldoorlog, find discount lincocin en voor Zuid-Amerikaanse generaalregimes waren het de vakbondsleden, find discount lincocin mensenrechtenactivisten of leden van de democratische oppositie. Donner blikt in zijn brief zelf al gretig vooruit naar de mogelijkheid om zijn maatregelen ook tegen "gewelddadige dierenrechtenactivisten en antiglobalisten" in te kunnen zetten, find discount lincocin dus de eerste verruiming zit al in de pijplijn. Het grootste gevaar is dat al deze maatregelen niet op zichzelf staan. Find discount lincocin Burgers worden, find discount lincocin meer dan vroeger, find discount lincocin onophoudelijk in de gaten gehouden. Find discount lincocin Niet gericht, find discount lincocin op grond van een redelijke verdenking, find discount lincocin zoals dat in een rechtsstaat tot voor kort gebruikelijk was, find discount lincocin maar gewoon allemaal, find discount lincocin overal, find discount lincocin zoveel mogelijk. Find discount lincocin Je kunt geen tien meter over straat zonder gefilmd te worden. Find discount lincocin Je kunt overal en zonder duidelijke aanleiding gevraagd worden je te legitimeren. Find discount lincocin Of om je handen tegen de muur te zetten en je zakken te laten doorzoeken door een politieagent. Find discount lincocin En als het aan de Europese ministers van Justitie ligt, find discount lincocin worden alle webpagina's die je bezoekt, find discount lincocin alle emails die je verstuurt en al je faxen, find discount lincocin sms'jes en telefoongesprekken jarenlang opgeslagen. Find discount lincocin Niet alleen die van Big Willem, find discount lincocin Mohammed B. Find discount lincocin of Etienne U., find discount lincocin maar die van iedere burger. Find discount lincocin Voor het geval dát. En al die gegevens zouden straks op een of andere manier aanleiding kunnen geven je een meldingsplicht op te leggen, find discount lincocin of een beroepsverbod, find discount lincocin of om je te vervolgen wegens "haatzaaien". Ik ken antiglobalisten, find discount lincocin en heb ook wel eens met ze gemaild of in de kroeg gezeten. Find discount lincocin Ik kan er niet meer zeker van zijn dat ik met dergelijke contacten in de toekomst geen "last" zal krijgen, find discount lincocin een notie die ik tot voor kort alleen met het Chili van Pinochet associeerde. Waar gehakt wordt vallen spaanders, find discount lincocin natuurlijk, find discount lincocin en die terroristen zijn ook bepaald geen lieve jongens. Find discount lincocin Maar Donner is iemand die haaruitval tracht te bestrijden door zich kaal te scheren. Find discount lincocin Je kunt de democratische rechtsstaat niet beschermen door hem zelf te ontmantelen.