Find Ethionamide


Minister Pechtold van Bestuurlijke Vernieuwing wil de Grondwet herschrijven in "populaire taal", find ethionamide ongetwijfeld tot groot genoegen van de Stichting Taal - die twee maanden geleden klaagde over de vermeende moeilijkheidsgraad van de Troonrede. Find ethionamide Hij werd op het idee gebracht door Niesco Dubbelboer (PvdA), find ethionamide die had gepleit voor "het opschonen en leesbaar maken van de Grondwet zodat het een document van iedereen wordt". Gerommel aan de Grondwetstekst kan op zich weinig kwaad. Find ethionamide Zolang de Nederlandse rechter wetten niet aan de constitutie mag toetsen, find ethionamide maakt het uiteindelijk toch weinig uit wat er in staat. Find ethionamide En de minister van Vrijwel Niets moet toch iets om handen hebben. Find ethionamide Hij doet maar, find ethionamide zou ik dus zeggen. Toch is het goed als juristen en taalvaardigen af en toe een blik over Pechtolds schouders werpen. Find ethionamide De huidige grondwet laat weliswaar weinig aan duidelijkheid te wensen over, find ethionamide toch heeft de minister zelf wel degelijk behoorlijke moeite met de tekst. Find ethionamide "Je moet met je poten van een ander afblijven", find ethionamide luidde bijvoorbeeld zijn vrije interpretatie van artikel 1. Find ethionamide Dat is een nobel uitgangspunt natuurlijk, find ethionamide maar Pechtolds vertaling komt niet eens in de buurt van de werkelijke betekenis. Find ethionamide Vandaar de volgende oproep: zet onderstaand grondwetsartikel om in Jip-en-Janneketaal, find ethionamide zonder de bedoeling van de wetgever aan te tasten.

Allen die zich in Nederland bevinden, find ethionamide worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Find ethionamide Discriminatie wegens godsdienst, find ethionamide levensovertuiging, find ethionamide politieke gezindheid, find ethionamide ras, find ethionamide geslacht of op welke grond dan ook, find ethionamide is niet toegestaan.
En denk erom: Alexander moet het ook kunnen begrijpen.