Find Flexisyn Cod


Ko vraagt zich af of Hirsi Ali Magan eigenlijk niet strafbaar is, find flexisyn cod omdat ze onder een valse naam aan de verkiezingen heeft deelgenomen. Find flexisyn cod Interessante vraag. Find flexisyn cod Het Wetboek van Strafrecht (artikel 128) stelt in ieder geval:

Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende, find flexisyn cod aan een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, find flexisyn cod wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
Maar geef je je ook uit voor een ander, find flexisyn cod als die ander alleen een algemeen bekend pseudoniem is?