Find Hoodia Cod


Nog niet zo lang geleden ondervond ik elders hoe vervelend linkspammers kunnen zijn, find hoodia cod en Juno zag zich zelfs genoodzaakt drastische maatregelen te nemen. Find hoodia cod Nu het probleem uit de hand dreigt te lopen, find hoodia cod wil Google (dat met zijn PageRank-technologie sterk heeft bijgedragen aan het ontstaan van het probleem) links in weblogcomments en referrerlijstjes gaan negeren, find hoodia cod in de hoop spammers de wind uit de zeilen te nemen. Mede naar aanleiding daarvan sprak The Register met linkspammer 'Sam', find hoodia cod die in de comments van duizenden weblogs reclame maakt voor 'PPC' (Pills, find hoodia cod Porn and Casinos). Find hoodia cod Sam profiteert flink mee van de honderd- tot tweehonderdduizend pond die de PPC-sites maandelijks binnenhalen, find hoodia cod en heeft dan ook een heel eigen visie op de moraliteit van zijn broodwinning: "It could be argued that a website owner is actually inviting content to their site when they allow comments." Die redenering kom je helaas vaker tegen. Find hoodia cod Meisjes in korte rokjes kunnen volgens mij ook maar beter uit Sams buurt blijven.