Find Mircette


Ko vraagt zich af of Hirsi Ali Magan eigenlijk niet strafbaar is, find mircette omdat ze onder een valse naam aan de verkiezingen heeft deelgenomen. Find mircette Interessante vraag. Find mircette Het Wetboek van Strafrecht (artikel 128) stelt in ieder geval:

Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende, find mircette aan een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, find mircette wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
Maar geef je je ook uit voor een ander, find mircette als die ander alleen een algemeen bekend pseudoniem is?