Find No Rx Diclofenac


Volgens minister Pechtold (D66) is het plan van de Raad van Hoofdcommissarissen [hier in PDF] om een virtuele slotgracht rond de grote steden te leggen, find no rx diclofenac een te grote aantasting van de privacy. Find no rx diclofenac "We moeten het niet gewoon gaan vinden dat zestien miljoen mensen permanent worden bespied en gecontroleerd", find no rx diclofenac zegt hij vandaag in de Volkskrant. Toen Pechtold nog burgemeester van Wageningen was, find no rx diclofenac maakte hij zich ook al druk over de voortdurende uitbreiding van controlemaatregelen en opsporingsbevoegdheden die het kabinet onder het mom van "terreurbestrijding" en "criminaliteitspreventie" door het parlement wist te jagen. Find no rx diclofenac Hij riep zijn toenmalige collega's toen zelfs op om zich te distantiĆ«ren van de identificatieplicht, find no rx diclofenac preventief fouilleren en de uitbreiding van cameratoezicht. Inmiddels is Pechtold minister in datzelfde kabinet, find no rx diclofenac met burgerlijke grondrechten in zijn portefeuille. Find no rx diclofenac Hij gaat zijn bezwaren tegen de plannen binnen het kabinet bespreken. Find no rx diclofenac Daarbij treft hij dan wel minister Donner tegenover zich, find no rx diclofenac die zichzelf waarschijnlijk het liefste in ruim 16 miljoen kleine Donnertjes zou opsplitsen om alle Nederlanders in eigen persoon dag en nacht te kunnen bespieden. Ik ben benieuwd of Pechtold ruggegraat toont, find no rx diclofenac iets dat bij zijn partij de laatste tijd niet meer zo en vogue lijkt te zijn. Find no rx diclofenac Wat stond hierover ook weer in het verkiezingsprogramma [PDF]? En hierover? En wat hadden de Democraten eigenlijk ook weer gezegd over regeringsdeelname? Hopelijk heeft D66 nu eens een allesbehalve virtuele slotgracht om zijn principes gelegd.