Find No Rx Insect Repellant Patch


Debuggen van javascript is een hel. Find no rx insect repellant patch De Javascript Console van Firefox is prima te gebruiken en geeft informatieve meldingen, find no rx insect repellant patch maar je komt juist de meeste problemen tegen als je je scripts aan Internet Explorer voert. Find no rx insect repellant patch En laat die browser nou simpelweg zwijgen als het graf als-ie code tegenkomt die hij niet snapt: sinds XP SP2 doet de ingebouwde debugger het niet meer. Find no rx insect repellant patch Dus was het door het ouderwets uit-commenten van loops en losse regeltjes dat ik ontdekte dat mijn array in IE vol met null-waarden zat. Find no rx insect repellant patch Een Googletje leerde dat IE alleen object.className ondersteunt, find no rx insect repellant patch en geen object.getAttribute("class"). Find no rx insect repellant patch So much voor consistente toepassing van DOM-methodes. Find no rx insect repellant patch Affijn, find no rx insect repellant patch het mag van het W3C, find no rx insect repellant patch en Firefox en Opera snappen het ook, find no rx insect repellant patch dus dat probleem is opgelost. Ook irritant: IE converteert relatieve naar absolute URI's. Find no rx insect repellant patch Dus object.getAttribute("href") levert niet de tekstwaarde van het href-attribuut op ("example.html"), find no rx insect repellant patch maar het volledige adres ("http://www.example.com/example.html"), find no rx insect repellant patch ook als die helemaal niet in je code staat. Find no rx insect repellant patch Een extra parameter (object.getAttribute("href", find no rx insect repellant patch2)) lost dat op. Dat u even weet waar ik het toch zo druk mee heb.