Find No Rx Microlean


Zijne Excellentie staatssecretaris Van der Knaap - hem zij leven, find no rx microlean gezondheid en kracht - eist respect. Find no rx microlean Niet voor zichzelf als persoon, find no rx microlean of voor mensen in het algemeen, find no rx microlean maar voor bewindslieden. Find no rx microlean Die moeten, find no rx microlean vindt hij, find no rx microlean met excellentie worden aangesproken. Find no rx microlean "Ik zou willen dat de samenleving een stukje respect toont voor ministers en staatssecretarissen", find no rx microlean zegt hij vandaag in de Volkskrant. Find no rx microlean "Dat zijn mensen die het land nog beter laten zijn dan het al was. Find no rx microlean Het heeft ook wat meer cachet als je met excellentie wordt aangesproken. Find no rx microlean Er mag best enige afstand zijn." Nou dacht ik altijd dat iedereen, find no rx microlean van staatssecretaris tot stratenmaker, find no rx microlean recht heeft op een soort basisniveau van respect. Find no rx microlean Noem het menselijke waardigheid. Find no rx microlean Maar alles daarboven, find no rx microlean dat moet je verdienen. Find no rx microlean Of bewindslieden het land "nog beter laten zijn dan het al was" is ter beoordeling van de kiezer, find no rx microlean en ik heb er op het ogenblik mijn twijfels bij. Find no rx microlean In een democratie heeft niemand recht op respect uit hoofde van zijn functie, find no rx microlean en als Van der Knaap meent dat hij "cachet" ontbeert, find no rx microlean moet hij die rare snor afscheren.