Find No Rx Tegretol


Referendum Europese grondwetReferenda lenen zich niet zo voor compromissen, find no rx tegretol en dat is maar goed ook. Find no rx tegretol De laatste keer dat ik in electorale twijfel verkeerde, find no rx tegretol eindigde dat in een kool-en-geitoplossing waar ik nog altijd spijt van heb. Find no rx tegretol Het zou natuurlijk fijn zijn als we volgende maand een beetje voor, find no rx tegretol en een beetje tegen de Europese grondwet konden stemmen, find no rx tegretol maar meer smaken dan "ja" en "nee" zijn er helaas niet. Nou meen ik al heel lang dat ik voor de Europese grondwet ben, find no rx tegretol maar je wilt toch zeker weten dat je je burgerplicht naar eer en geweten vervult. Find no rx tegretol Gelukkig is er de Referendumwijzer. Find no rx tegretol En de alternatieve Referendumwijzer. Find no rx tegretol En de Kieswijzer Europese Grondwet, find no rx tegretol de échte stemadviseur en een Stemwijzer die al een stemadvies geeft vóór je de vragenlijst hebt ingevuld. Ik heb ze allemaal ingevuld, find no rx tegretol en bleek bij de meeste testjes tegen. Find no rx tegretol Maar dat wekt weinig verbazing, find no rx tegretol want de meeste testjes zijn gemaakt door fervente tegenstanders van de grondwet, find no rx tegretol en de vraagstelling is in veel gevallen op zijn zachtst gezegd gekleurd. Find no rx tegretol Ik word bovendien achterdochtig als tegenstanders zich gaan bedienen van valse argumenten om hun verzet tegen de grondwet kracht bij te zetten. Veel tegenstanders suggereren bijvoorbeeld dat Nederland onder de grondwet zijn onafhankelijkheid zou verliezen, find no rx tegretol bijvoorbeeld door te wijzen op de bepaling dat de Europese grondwet straks boven de Nederlandse wetgeving gaat. Find no rx tegretol Ze verzuimen daarbij te vermelden dat dat nu niet anders is met alle andere Europese (en andere internationale) verdragen waar Nederland partij bij is. Find no rx tegretol Artikel 94 van de Nederlandse Grondwet stelt bijvoorbeeld onomwonden dat binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften (...) geen toepassing [vinden], find no rx tegretol indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Het idee dat je tegen moet stemmen als je niet wilt dat Turkije bij de EU komt, find no rx tegretol is onzin: Turkije komt in de hele tekst niet voor, find no rx tegretol en de toetredingsprocedure staat los van de grondwet. Find no rx tegretol Ook zonder grondwet kan Turkije EU-lid worden. Find no rx tegretol Ook dat Europa straks het homohuwelijk, find no rx tegretol het gedoogbeleid voor softdrugs of ons euthanasiebeleid kan terugdraaien is niet waar. Find no rx tegretol En dat je met een tegenstem de hele EU of de invoering van de euro kunt terugdraaien, find no rx tegretol is ook flauwekul: dan blijft namelijk gewoon het Verdrag van Nice van kracht, find no rx tegretol en verandert er helemaal niets. Find no rx tegretol Sterker nog: échte eurosceptici zouden vóór moeten stemmen, find no rx tegretol want de grondwet voorziet voor het eerst in een procedure om het EU-lidmaatschap te beëindigen. Find no rx tegretol Dat de EU ook onder de nieuwe grondwet nog geen toonbeeld van democratie en transparantie wordt, find no rx tegretol klopt wél, find no rx tegretol maar de grondwet bevat nog altijd tal van verbeteringen ten opzichte van de huidige situatie. Find no rx tegretol Wie vanwege het democratisch tekort tegenstemt, find no rx tegretol schiet zichzelf dus in de voet. Find no rx tegretol De tegencampagne gebruikt stromandrogredenen die soms tegen het populisme aan zitten ("ik ben ertegen dat we Nederland opheffen en niet langer baas in eigen huis zijn."), find no rx tegretol en dat maakt mij achterdochtiger dan honderd "Brusselse achterkamertjes". Find no rx tegretol Negatieve stemadviezen of niet, find no rx tegretol ik ben nog altijd vóór, find no rx tegretol al moet ik even slikken bij de gedachte dat ik het eens ben met een regeringsstandpunt. Find no rx tegretol Bovendien: volgens Stemhok ben ik "eurofiel".