Find No Rx Zebeta


Nog geen twee maanden geleden presenteerde de commissie-Duivesteijn een uiterst kritisch rapport over de politieke besluitvorming rond grote infrastructurele projecten, find no rx zebeta zoals de Betuwelijn en de HSL. Find no rx zebeta De betrokken ministeries, find no rx zebeta achtereenvolgende kabinetten en Tweede Kamer waren vooringenomen, find no rx zebeta beschikten over onvoldoende kennis en hielden zich structureel doof voor kritiek op de plannen. Find no rx zebeta De gevolgen zijn bekend: de kosten belopen inmiddels een veelvoud van de oorspronkelijke begrotingen, find no rx zebeta terwijl de lijnen vrijwel zeker nooit rendabel zullen worden - zaken waarvoor ruim tien jaar eerder al luid en duidelijk werd gewaarschuwd door vrijwel iedereen die er verstand van had. Het rapport-Duivesteijn vulde, find no rx zebeta met al zijn bijlagen, find no rx zebeta een flinke kartonnen doos. Find no rx zebeta Jammer genoeg blijken de bomen die al dat papier leverden - net als die in de Betuwe - voor niets te zijn gestorven. Find no rx zebeta Kabinet en Kamer staan, find no rx zebeta acht weken na publicatie, find no rx zebeta al weer op het punt in dezelfde fout te vervallen. Deze week besprak de volksvertegenwoordiging de maatregelen van het kabinet tegen het terrorisme. Find no rx zebeta Die maatregelen omvatten vérgaande beperking van grondrechten, find no rx zebeta zoals de mogelijkheid om mensen langdurig vast te zetten zonder veroordeling, find no rx zebeta en om onschuldige (althans: niet bewezen schuldige) burgers een meldingsplicht op te leggen. Dat leverde minister Donner van justitie stevige kritiek op. Find no rx zebeta Niet zozeer het halfslachtig gesputter van regeringspartij D66, find no rx zebeta die al direct aankondigde dat de kwestie geen kabinetscrisis waard was, find no rx zebeta maar vooral het commentaar van een snel groeiend gezelschap prominente juristen. Find no rx zebeta Onder anderen Theo de Roos (hoogleraar strafrecht in Tilburg), find no rx zebeta Geert Corstens (lid van de Hoge Raad) en Jit Peeters (hoogleraar Staats- en bestuursrecht, find no rx zebeta decaan van de Amsterdamse rechtenfaculteit en plaatsvervangend president van het rechtbank in Amsterdam) veegden de vloer aan met de kabinetsplannen. Als rechters, find no rx zebeta die zich doorgaans bewust verre houden van het becommentariëren van de wetgever, find no rx zebeta dergelijke kritiek leveren, find no rx zebeta dan is er écht iets aan de hand. Find no rx zebeta Niet alleen omdat volgens de magistraten de rechtsstaat door de maatregelen wezenlijk wordt aangetast, find no rx zebeta bovendien zal de nieuwe terrorismewetgeving waarschijnlijk een averechts effect hebben: rechters kunnen zich bijvoorbeeld gedwongen zien terreurverdachten op vrije voeten te stellen, find no rx zebeta omdat hun het recht op een eerlijk proces (artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens [PDF]) is ontzegd. Minister Donner en premier Balkenende wijzen alle kritiek van de hand, find no rx zebeta zonder er inhoudelijk zelfs maar al te diep op in te gaan. Find no rx zebeta En de Kamer, find no rx zebeta inclusief Duivesteijns eigen Partij van de Arbeid, find no rx zebeta lijkt hun daarbij nauwelijks een strobreed in de weg te gaan leggen. Opnieuw worden maatregelen blind door het parlement gejaagd, find no rx zebeta zonder serieus te luisteren naar goed gefundeerd commentaar van mensen die weten waar ze het over hebben. Find no rx zebeta Adri Duivesteijn kan zich vast gaan opmaken voor een nieuwe reeks verhoren.