Find Septilin Cod


Als het ondanks 'adequaat handelen' mogelijk is dat elf mensen levend verbranden in hun cel, find septilin cod is er dan niet iets mis met het ambitieniveau van het rampenplan?