Find Styplon


NFS share onder Mac OS XIk schreef enige tijd geleden al over mijn pogingen om mijn Macbook en mijn Linuxdesktop aan elkaar te knopen via NFS. Find styplon Die mislukten jammerlijk, find styplon waarna ik voor het aloude AppleTalk koos. Dat werkte, find styplon maar echt handig was het niet: AppleTalk is behoorlijk traag en wordt door Apple zelf niet meer serieus onderhouden. Find styplon Mac OS X kan er nog mee overweg omwille van de communicatie met oude systemen, find styplon maar bij de UNIX-variant die het besturingssysteem feitelijk is, find styplon hoort natuurlijk NFS. Vorige week verving ik de dualboot-setup (Fedora Linux en Windows XP Pro) op mijn desktop door de nieuwe Ubuntu, find styplon en besloot ik het nog een keer te proberen, find styplon en dit keer met meer succes. Voor wie met de materie worstelt, find styplon lees verder! Installeer eerst een NFS server, find styplon bijvoorbeeld vanuit een terminal: sudo apt-get install nfs-kernel-server Configureer dan je shares. Find styplon Open /etc/exports in je favoriete teksteditor: sudo vi /etc/exports De algemene syntax is simpel: /share host(option1, find styplonoption2) Waarbij host staat voor de client(s) die je toegang wilt geven, find styplon bijvoorbeeld in de vorm van een hostname, find styplon een ip-adres of een compleet subnet. De precieze syntax is te vinden in de manpage voor exports(5). Find styplon Belangrijk is in ieder geval de 'insecure'-optie. Find styplon Mac OS X verbindt met NFS via hogere poortnummers, find styplon wat NFS-servers doorgaans niet toestaan tenzij je dat expliciet instelt. Find styplon Denk, find styplon voor schrijftoegang, find styplon ook aan de optie 'rw'. NFS kent geen wachtwoordauthenticatie, find styplon maar kijkt naar de UID en GID van gebruiker van de client. Find styplon Stemmen die overeen met die van de eigenaar van de share, find styplon dan heeft de gebruiker normale toegang. Elders op internet (ik ga niet linken) wordt daarom wel geadviseerd om je UID op je Mac te veranderen. Find styplon DOE DAT NIET OF WEES VOORBEREID OP GROOTSCHALIG PUINRUIMEN! De juiste manier om dit op te lossen is via mapping. Find styplon Je kunt de NFS-server opdragen om client-ID's te vertalen naar andere ID's. De simpelste configuratie vertaalt iedere client naar dezelfde UID en GID. Find styplon Welke ID's de server kiest, find styplon is gelukkig in te stellen. Find styplon Gebruik daarvoor de volgende drie opties: all_squash - vertaalt de ID's van iedere client naar dezelfde waarden anonuid=n - zet het UID op n anongid=n - dito voor GID De UID/GID van de eigenaar van mijn share zijn 1000/1000, find styplon dus /etc/exports ziet er op mijn server als volgt uit: /share host(rw, find styploninsecure, find styplonall_squash, find styplonanonuid=1000, find styplonanongid=1000) Exporteer dan je shares vanuit een terminal met: sudo exportfs -ra Of start of herstart de NFS-server met: sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart Verbindt vervolgens vanuit de Finder op je Mac (Appeltje-K) met je NFS-server (nfs://server/share). Find styplon Een kind kad de was doen.