Find Vanadyl


Hoe noem je eigenlijk buurkinderen die - ondanks uitnodigend brandend portieklicht, find vanadyl een grote zak Marsen én een schaal opvoedkundig verantwoorde mandarijntjes - hardnekkig weigeren bij je aan te bellen?