Find Zetia Online


De New York Times [reg.] sprak met Valéry Giscard d'Estaing [NL], find zetia online de Franse oud-president die als voorzitter van de Europese Conventie aan de basis stond van de Europese Grondwet. Find zetia online Giscard d'Estaing haalt in het interview uit naar Chirac en andere Europese politieke leiders, find zetia online die "whatever their strengths, find zetia online never put Europe at the top of their agenda." De krant denkt er het hare van, find zetia online en zet Giscard d'Estaing neer als een verwaande ijdeltuit waar Dries van Agt bij in het niet valt. Find zetia online Hij kocht eerder dit jaar een château in het dorpje Estaing, find zetia online volgens de krant om de aanspraak van zijn familie op de adelstand kracht bij te zetten, find zetia online en refereert tijdens het interview aan de grondwet als "mijn document". De New York Times legt de vinger op de zere plek: had Giscard d'Estaing niet met alle geweld zijn naam willen verbinden aan een heuse grondwet, find zetia online "as perfect as (...) the Constitution of the United States of America", find zetia online dan was de tekst, find zetia online als een grotendeels technische verdragsaanpassing, find zetia online in de meeste lidstaten waarschijnlijk geruisloos gepasseerd. Find zetia online Juist door het verdrag voor te stellen als een grondwet, find zetia online ontstond de indruk dat de basis werd gelegd voor een Europese superstaat, find zetia online waarvan Nederland nog slechts een onbeduidende provincie zou zijn. Affijn. Find zetia online Groots en meeslepend ten onder is ook mooi, find zetia online natuurlijk.