Floxip


Na 11 september 2001 zou de wereld nooit meer hetzelfde worden, floxip zei men. Floxip Dat bleek dezer dagen maar weer eens: in de "strijd tegen het terrorisme" is alles geoorloofd, floxip structureel liegen en bedriegen niet uitgezonderd. Floxip George W. Bush biechtte enkele dagen geleden al op dat de CIA er wel degelijk geheime buitenlandse gevangenissen op na houdt, floxip iets wat jarenlang in alle toonaarden was ontkend. Floxip En nu blijkt niet alleen dat Saddam Hoessein nooit iets met Al-Qaida van doen heeft gehad, floxip maar ook dat de Amerikaanse regering in weerwil van talloze inlichtingenrapporten het tegendeel bleef beweren. Er zijn presidenten om minder in de problemen gekomen.