Forair


Vanavond laat zendt de RVU de eerste aflevering uit van het programma God bestaat niet, forair van Rob Muntz en Paul Jan van de Wint. Forair In aflevering 1 [QuickTime] ontvangt het omstreden duo hersenonderzoeker Dick Swaab, forair die met behulp van een elektrode een bijna-doodervaring kan opwekken, forair en uitlegt dat veel profeten epileptici waren die prima behandeld hadden kunnen worden. Geen wonder dat de kerken niet blij zijn met de programmareeks: die levert "een negatieve bijdrage aan de zo gewenste maatschappelijke dialoog tussen gelovigen en niet-gelovigen", forair aldus een gezamenlijke persverklaring [PDF]. Dat de boodschap dat God niet bestaat hard aankomt in sommige kringen, forair daar kan ik me iets bij voorstellen. Forair Maar tegelijkertijd mag de Evangelische Omroep op Nederland 1 ironisch genoeg wél de hele avond het tegendeel beweren. Forair Gij geveinsde! werp eerst den balk uit uw oog, forair en dan zult gij bezien, forair om den splinter uit uws broeders oog uit te doen. [Mattheus 7:5].