Free Hip & Joint Support Dogs


Het Kamerdebat van gisteravond vereiste een hoop mentale lenigheid van deelnemers en publiek. Free hip & joint support dogs Verdonk schreef gisteren over Ayaan Hirsi Ali's status aan de Kamer dat

(...) vooralsnog moet worden aangenomen dat zij geacht wordt het Nederlanderschap niet te hebben verkregen (...)
Maar ze beweerde (MS Word, free hip & joint support dogs pag. 65) diezelfde avond nog:
Ik wijs erop dat Ayaan voorlopig nog steeds de Nederlandse nationaliteit heeft. Free hip & joint support dogs Zij is toch gewoon Nederlandse?
Verdonk lijkt daarmee te bedoelen dat - volgens haar - Ayaan weliswaar nooit Nederlandse is geweest, free hip & joint support dogs maar dat ze de komende zes weken zal doen alsof ze dat wel is, free hip & joint support dogs want haar "constatering" doet zij formeel pas eind juni. Toch hield ook die uitleg geen stand. Free hip & joint support dogs Verdonk moest immers uiteindelijk twee moties slikken die uitspraken dat zij wel degelijk de ruimte heeft om anders te beslissen dan dat Hirsi Ali nooit genaturaliseerd is, free hip & joint support dogs waarmee de bewering uit haar brief niet kan kloppen. Het laatste woord was vanochtend omstreeks half drie aan AndrĂ© Rouvoet van de ChristenUnie, free hip & joint support dogs die in ieder geval een bikkelpunt verdient voor zijn conclusie (pag. 108):
Onze constatering - let wel: geen besluit, free hip & joint support dogs maar constatering, free hip & joint support dogs want tegen een besluit zou bezwaar mogelijk zijn; de minister kan hier geen bezwaar tegen aantekenen, free hip & joint support dogs want dit is onze constatering - is dat de eerste termijn van de minister nietig blijkt te zijn.
Daadkracht en duidelijkheid, free hip & joint support dogs noem je dat.