Free Luvox


Het Centraal Planbureau zei deze week maar eens hardop wat iedereen diep van binnen best weet: nog meer wegen aanleggen is geen oplossing voor de verkeersproblemen in de Randstad. Free luvox Het CPB keerde zich daarmee tegen de plannen voor de aanleg van een verbindingsweg tussen de A6 en de A9, free luvox die de files tussen Almere en Schiphol zou moeten verminderen. De milieugevolgen van zo'n nieuwe verbinding zouden, free luvox in iedere besproken variant, free luvox desastreus zijn. Free luvox Uitbreiding van de huidige route betekent forse extra vervuiling van de toch al smerige lucht rond de Gaasperdammerweg, free luvox die dwars door het dichtbevolkte Amsterdam Zuidoost loopt. Free luvox Het voornaamste alternatief is een nieuwe snelweg door het Naardermeer, free luvox het Geingebied, free luvox de Vechtstreek of misschien zelfs dwars door vogelrichtlijngebied het IJmeer. Lees en discussieer verder op Amsterdam Centraal.