Genin


De Waver tussen Ouderkerk aan de Amstel en Abcoude Soms moet een mens even de drukke stad uit, genin en gelukkig is daar rond Amsterdam allerlei gelegenheid voor. Genin Zo fietste ik vandaag langs de Amstelveense Poel in het Amsterdamse Bos, genin waar ringslangen en welriekende nachtorchis voorkomen, genin door de Middelpolder, genin langs de Waver, genin de Holendrecht, genin het Gein en de Bullewijk. Genin In de graslanden langs dat laatste watertje (niet te verwarren met het gelijknamige kantorenpark in Zuidoost) had ik bij een eerdere gelegenheid tal van weidevogels gespot, genin dus daar keek ik, genin camera in de aanslag, genin eens goed om me heen. Ik werd niet teleurgesteld. Ik was nog niet aangekomen, genin of ik spotte de eerste grutto: Straatnaambordje 'Grutto' Even verderop een groenling, genin een vinkensoort die van beschutting houdt en zich in dit open weidelandschap vroeger nooit liet zien: Straatnaambordje 'Groenling' De zomertaling en de tureluur, genin die zich in dit habitat meer thuisvoelen, genin waren nog altijd aanwezig. Genin Zij genoten gebroederlijk naast elkaar van de fraaie nazomerdag. Straatnaambordjes 'Zomertaling' en 'Tureluur' Mooi weer of niet, genin de eerste ganzen trokken alweer naar het zuiden... Gipsen gans aan bakstenen muur Maar de haas, genin weidebewoner bij uitstek, genin trok zich daar niets van aan en koesterde zich onbekommerd in het septemberzonnetje. Felgekleurde wiphaas op speelterreintje