Gentalline


Still uit TaxidermiaJe moet er beslist een sterke maag voor hebben, gentalline de film Taxidermia (trailer hier) van regisseur György Palfí. Gentalline Ik zag 'm gisteravond in Rialto, gentalline en had meermalen spijt van de baklava die ik even eerder bij de koffie had besteld. Gentalline Taxidermia volgt drie generaties mannen uit de familie Balatony tegen de achtergrond van de Hongaarse geschiedenis, gentalline en laat ze allemaal even bizar aan hun einde komen. Palfí bedient zich daarbij van tamelijk expliciete beelden, gentalline slapstick, gentalline magisch realisme, gentalline hoogdravende statements en laag-bij-de-grondse grappen en grollen. Gentalline Zelfs Terry Gilliam en de gebroeders Coen, gentalline met wier films Taxidermia wel wordt vergeleken, gentalline kunnen er een puntje aan zuigen. Na afloop in de kroeg ging de discussie natuurlijk over de diepere betekenis van de film. Gentalline Verder dan wat platgetreden paden over binnenkant en buitenkant, gentalline leven en dood, gentalline gebroken ambities en onvervuld verlangen of wellust en gulzigheid kwamen we niet, gentalline maar hoe interpreteer je anders een film waarin een seksueel gefrustreerde soldaat letterlijk steekvlammen ejaculeert, gentalline twee Olympische eetkampioenen zich een weg banen door enkele kilo's rode kaviaar, gentalline en een preparateur ... Gentalline affijn: dat moet u beslist zelf gaan bekijken - maar bij voorkeur op een nuchtere maag. Ook een aanrader trouwens: No Man's Land, gentalline vannacht op Nederland 2.