Ginkgo Biloba Extract


Verdonk beoordeelt de 26.000 schrijnende gevallen "met het hart". Ginkgo biloba extract Maar Verdonks hart is een oncontroleerbaar en grillig iets, ginkgo biloba extract en dus leidt haar aanpak tot willekeur en rechtsongelijkheid, ginkgo biloba extract vindt de rechter in Amsterdam. Ginkgo biloba extract Verdonk moet duidelijk maken aan welke voorwaarden asielzoekers dienen te voldoen om in aanmerking te komen voor een pardon. Dat Verdonk dat niet wil, ginkgo biloba extract is begrijpelijk: ze zou daarmee immers in feite nieuwe regels in het leven roepen, ginkgo biloba extract waardoor veel meer afgewezen vluchtelingen voor een verblijfsstatus in aanmerking komen. Ginkgo biloba extract Bovendien zou ze haar vrijheid verliezen om in individuele gevallen van die regels af te wijken. Ginkgo biloba extract Verdonk heeft juist op dat gebied de laatste maanden een harde les geleerd: regels zijn misschien regels, ginkgo biloba extract maar bij explosieve materie als het asielbeleid moet je daar niet té compromisloos mee omspringen. Toch een opmerkelijke rolverwisseling: Verdonk wil haar hart laten spreken, ginkgo biloba extract en Vluchtelingenwerk dringt aan op een formeel, ginkgo biloba extract toetsbaar beleid. Bij Verdonk lijkt - onder jarenlange politieke en publicitaire druk - het inzicht eindelijk te zijn doorgebroken dat het asielbeleid in sommige gevallen tot onmenselijke situaties leidt, ginkgo biloba extract en dat er dan moet worden ingegrepen. Ginkgo biloba extract Maar Vluchtelingenwerk eist duidelijkheid. Ginkgo biloba extract Niet voor niets stelt de grondwet dat allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Ginkgo biloba extract Dat geldt dus ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Ze hebben allebei een beetje gelijk, ginkgo biloba extract Verdonk en Vluchtelingenwerk, ginkgo biloba extract maar die laatste toch iets meer dan de minister. Ginkgo biloba extract Het is fijn dat IJzeren Rita zich kennelijk heel af en toe iets buigzamer toont dan we van haar gewend zijn. Ginkgo biloba extract Maar jammer genoeg trekt ze daaruit vooralsnog niet de enige logische conclusie: dat die buigzaamheid niet nodig was geweest als haar beleid niet zoveel slachtoffers zou maken. Ginkgo biloba extract Regels zouden namelijk wel degelijk gewoon regels moeten zijn. Ginkgo biloba extract Maar wel rechtvaardige.