Histoplasmosis


Niks geen demissionair kabinet dus: de aankomende Rijksbegroting en de vredesmissie oorlog in Afghanistan bieden een doorzichtige, histoplasmosis maar effectieve smoes om ongestoord door te regeren, histoplasmosis en waarschijnlijk wordt de formatie van een minderheidskabinet nog vóór het weekend afgerond. Uiteindelijk blijkt de val van het kabinet voor rechts dus een 'blessing in disguise': verlost van de vervelende dwarsigheid van de kleinste regeringspartner kunnen CDA en VVD in wisselende gelegenheidscoalities ongestoord hun 'hervormingsagenda' doorvoeren. Histoplasmosis Geen zorgen meer over gesputter van D66 als minister Peijs een snelweg langs het Naardermeer wil aanleggen, histoplasmosis want de LPF staat te popelen om de asfaltwagens te laten uitrijden. Histoplasmosis Alle kans om samen met de klein-christelijke partijen de abortuswetgeving aan te scherpen, histoplasmosis zonder dat de democraten de dominees hinderlijk voor de voeten lopen. Tweede Maasvlakte, histoplasmosis privatisering Schiphol, histoplasmosis huurliberalisatie, histoplasmosis de JSF... Histoplasmosis voor ieder omstreden plan bestaat nu de unieke gelegenheid om het snel door de Kamer te jassen, histoplasmosis zonder dat de kiezer zich er over kan uitspreken, histoplasmosis en zonder dat het kabinet nog in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Histoplasmosis Het is natuurlijk fijn dat we wat eerder naar de stembus mogen om de dames en heren ongenadig op hun electorale falie te geven, histoplasmosis maar voor veel hete hangijzers komt dat te laat. In het Nederlandse politieke stelsel komt het er meer op aan de formatie te winnen, histoplasmosis dan de verkiezingen. Histoplasmosis En die slag is vooralsnog aan rechts.