Hydrea


Deze week vond ik in mijn brievenbus een lege retourenvelop van stadsdeel Zuidoost, hydrea te gebruiken voor het terugsturen van mijn reactie. Hydrea Waaróp ik geacht werd te reageren bleef vooralsnog onduidelijk, hydrea want een toelichting of een vragenformulier was niet meegeleverd. Hydrea Alleen die lege envelop, hydrea geadresseerd aan de "Afdeling Communicatie-stadsdeeletiquette". De website van het stadsdeel bood uitkomst: "In 2004 heeft het dagelijks bestuur een voorstel van de stadsdeelraad aangenomen om leefregels in Zuidoost vast te stellen." Met de voortvarendheid die het lokale bestuur hier zo kenmerkt heeft het stadsdeel dat voorstel nog geen twee jaar later al omgezet in een heuse enquête, hydrea waarmee de bewoners "een noemenswaardige bijdrage [kunnen leveren] aan het verder verbeteren van [hun] leefklimaat." We blijken te mogen kiezen uit veertig verschillende "leefregels". Hydrea Groet als je elkaar tegen komt in een rustige omgeving bijvoorbeeld, hydrea en Wees niet bang om naar opbouwende kritiek te luisteren. Hydrea Of In Zuidoost maken wij kennis met onze buren. Hydrea Ook de échte klassiekers ontbreken niet: 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, hydrea doet dat ook een ander niet' en 'Goed voorbeeld, hydrea doet goed volgen'. Het zijn niet allemaal tegeltjeswijsheden: Plassen doen wij op het toilet, hydrea Wij parkeren in Zuidoost zoals het hoort en Huisvuil zetten we op straat op de tijden die daarvoor staan zie ik nog niet zo gauw op Delfts Blauw aardewerk in de keuken hangen. De lijst valt al met al in twee categorieën uiteen: zaken waar de overheid zich helemaal niet mee behoort te bemoeien, hydrea en wettelijke regels die de overheid gewoon moet handhaven. Hydrea Wie ik op straat allemaal wel of niet gedag wens te zeggen, hydrea gaat stadsdeelvoorzitter Elvira Sweet geen donder aan - en gelukkig kan ze het niet afdwingen ook. Hydrea Het groeten van wildvreemden wordt hier in de buurt trouwens niet zelden geïnterpreteerd als de openingszin van een cokedeal. Huisvuil op de verkeerde dag buiten zetten, hydrea fout parkeren en wildplassen zijn daarentegen al sinds jaar en dag verboden in wet of APV. Hydrea Waar het in Zuidoost op dat gebied aan ontbreekt is effectieve handhaving. Hydrea In plaats van burgers lastig te vallen met belerende spreuken en opgeheven vingertjes, hydrea zou het stadsdeel de milieupolitie eens bonnen moeten laten uitschrijven bij de bovenburen die hun vuilnis van het balkon kieperen. Hydrea Die trekken zich van "leefregels" namelijk helemaal niets aan. Hydrea Een modieuze schijnmaatregel uit het muffe verzameld werk van Donner en Balkenende, hydrea waarbij het stadsdeel onder het mom van "eigen verantwoordelijkheid van de burger" zijn eigen verantwoordelijkheden afschuift. Eigenlijk heel toepasselijk, hydrea die lege envelop.