Hydrochlorothiazide Free Delivery


Stembiljet referendum 1 juni Directe en vertegenwoordige democratie bijten elkaar nogal eens. Hydrochlorothiazide free delivery Zo kan het heel goed gebeuren dat vrijwel de gehele Tweede Kamer na vandaag tegen het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa stemt, hydrochlorothiazide free delivery terwijl een ruime meerderheid van de Kamer daar eigenlijk vóór was. Hydrochlorothiazide free delivery Of dat de SP, hydrochlorothiazide free delivery die de laatste weken onvermoeibaar campagne tegen de grondwet heeft gevoerd, hydrochlorothiazide free delivery in de Kamer ineens steun geeft aan het 'neoliberale' en 'militaristische' document. Hydrochlorothiazide free delivery Marza zette vorige week al een aantal tamelijk bizarre mogelijkheden op een rijtje. Dit experiment lijkt mij dan ook niet voor herhaling vatbaar, hydrochlorothiazide free delivery en dat zeg ik niet omdat de peilingen er op wijzen dat ik vandaag tot het verliezende kamp behoor. Sinds de Fortuynrevolte is politici er alles aan gelegen het verloren vertrouwen in de vaderlandse democratie te herstellen. Hydrochlorothiazide free delivery De roep om gekozen burgemeesters, hydrochlorothiazide free delivery idiote hervormingen in het kiesstelsel (goddank van de baan) en het houden van referenda is daar een uitvloeisel van. Hydrochlorothiazide free delivery Toch staat de ogenschijnlijk zeer democratische toezegging van de meeste partijen om de uitslag van het referendum over te nemen, hydrochlorothiazide free delivery niet alleen op gespannen voet met (de geest van) artikel 67 lid 3 van de (Nederlandse) grondwet (De leden stemmen zonder last.), hydrochlorothiazide free delivery ze leidt bovendien juist tot uitholling van de vertrouwensband tussen burger en politiek. Ik stem bijvoorbeeld zelf doorgaans op GroenLinks (althans...), hydrochlorothiazide free delivery omdat ik mij in haar opvattingen kan vinden. Hydrochlorothiazide free delivery Maar als die opvattingen op wezenlijke punten niet door de partij, hydrochlorothiazide free delivery de leden of zelfs maar de eigen kiezers worden bepaald, hydrochlorothiazide free delivery maar door de uitslag van een referendum waar het hele electoraat aan kan deelnemen, hydrochlorothiazide free delivery waarom stelt GroenLinks dan eigenlijk een programma op? De kamerfractie heeft zichzelf verplicht om, hydrochlorothiazide free delivery met mijn mandaat, hydrochlorothiazide free delivery de achterbannen van de SP, hydrochlorothiazide free delivery de ChristenUnie en Geert Wilders aan een meerderheid te helpen, hydrochlorothiazide free delivery terwijl ze het daar zelf helemaal niet mee eens is. Wat heb ik daar nou aan? Dan had ik toch net zo goed zélf op de SP kunnen stemmen? Ik voel mij als kiezer in ieder geval behoorlijk bekocht. Hydrochlorothiazide free delivery Kamerleden die hun eigen opvattingen verloochenen, hydrochlorothiazide free delivery het geschonken vertrouwen beschamen en voorstellen torpederen waar het eigen verkiezingsprogramma nog voor pleitte. Hydrochlorothiazide free delivery Dat klinkt verdacht veel als 'oude politiek'.