Impetigo


iTunes voor Windows gebruikt de internetinstellingen van IE. Impetigo Als je wilt dat iTunes je om een naam en wachtwoord vraagt als je je op een beveiligde (p|v)odcast abonneert, impetigo moet je in IE dus Tools -> Internet Options -> Security klikken, impetigo en daar Medium instellen. Impetigo Of, impetigo nog beter, impetigo wel een goed dichtgetimmerd Custom Level kiezen, impetigo maar instellen dat applicaties in voorkomende gevallen om inloggegevens moeten vragen (Custom Level -> User Authentication -> Logon -> Prompt for user name and password). iTunes is een fijn ding, impetigo maar (1) ik zou willen dat er een Linuxversie was, impetigo en (2) de documentatie laat veel te wensen over.