Leukeran In Canada


Vanavond laat zendt de RVU de eerste aflevering uit van het programma God bestaat niet, leukeran in canada van Rob Muntz en Paul Jan van de Wint. Leukeran in canada In aflevering 1 [QuickTime] ontvangt het omstreden duo hersenonderzoeker Dick Swaab, leukeran in canada die met behulp van een elektrode een bijna-doodervaring kan opwekken, leukeran in canada en uitlegt dat veel profeten epileptici waren die prima behandeld hadden kunnen worden. Geen wonder dat de kerken niet blij zijn met de programmareeks: die levert "een negatieve bijdrage aan de zo gewenste maatschappelijke dialoog tussen gelovigen en niet-gelovigen", leukeran in canada aldus een gezamenlijke persverklaring [PDF]. Dat de boodschap dat God niet bestaat hard aankomt in sommige kringen, leukeran in canada daar kan ik me iets bij voorstellen. Leukeran in canada Maar tegelijkertijd mag de Evangelische Omroep op Nederland 1 ironisch genoeg wél de hele avond het tegendeel beweren. Leukeran in canada Gij geveinsde! werp eerst den balk uit uw oog, leukeran in canada en dan zult gij bezien, leukeran in canada om den splinter uit uws broeders oog uit te doen. [Mattheus 7:5].