Levitra


Als je XML wilt omzetten naar (X)HTML met behulp van XSLT, levitra kom je in de problemen als de parser je lege elementen wat al te enthousiast naar valide XML vertaalt. Levitra Gelinkte stylesheets en scripts in de headers van je output werken dan namelijk niet meer in Internet Explorer. Levitra De parser maakt van <script type="text/javascript" src="foo.js"></script> namelijk <script type="text/javascript" src="foo.js"/>, levitra en dat snapt IE niet. Levitra De simpelste workaround - hoewel een beetje een hack - is om een (blanco) comment in te voegen, levitra zodat het element niet leeg is: <xsl:template match="header"> (...) <script type="text/javascript" src="foo.js"> <xsl:comment></xsl:comment> </script> </xsl:template> Output: <script type="text/javascript" src="foo.js"><!----></script> (Aan deze steen heb ik me de afgelopen jaren méér dan eens gestoten, levitra dus ik post het maar even hier, levitra zodat ik het nooit meer vergeet (en voor Google). Levitra Het zijn de laatste dagen bij mijn huidige werkgever (waarover later meer), levitra en ik heb het erg druk met de afronding van mijn bezigheden. Levitra Dan kun je dit soort stomme bugs er eventjes niet bij hebben.)