Lotensin In Canada


Reclamemakers kunnen Stonesnummers maar beter mijden. Lotensin in canada Leidde de keuze van Microsoft om Windows 95 te laten aanprijzen met Start Me Up destijds al tot vele gniffels vanwege de tweede regel ( "You make a grown man cry"), lotensin in canada tien jaar later kiest de CDU voor het nummer Angie als campagnesong om partijleider 'Angie' Merkel aan de man te brengen - overigens tot ergernis van de Stones zelf. Lotensin in canada "All the dreams we held so close seemed to all go up in smoke", lotensin in canada snikt Jagger. Lotensin in canada "Angie, lotensin in canada you're beautiful, lotensin in canada but ain't it time we said goodbye?"