Lozapin


In feite is het tweede kabinet-Balkenende afgelopen donderdag gewoon gevallen, lozapin alleen is met de lijmpoging begonnen voordat JP de gang naar paleis Noordeinde kon maken. Lozapin En daarmee is de merkwaardige situatie ontstaan dat het kabinet momenteel de facto demissionair is, lozapin maar staatsrechtelijk niet. Lozapin Een partij die in de peilingen nog een zeteltje minder heeft dan de schamele zes die ze momenteel bezet, lozapin houdt Nederland al een paar dagen in gijzeling. De wijze waarop het zestal van D66, lozapin blind en doof voor kritische geluiden, lozapin probeerde bestuurlijke hervormingen door te drukken, lozapin is moeilijk te rijmen met de uitgangspunten van de Democraten. Lozapin Als een stampvoetend kind bleef Thom de Graaf hardnekkig vasthouden aan zijn plannen voor een nieuw kiesstelsel, lozapin hoewel zijn coalitiegenoten, lozapin de oppositie, lozapin de Raad van State, lozapin de Kiesraad en het overgrote deel van de Nederlandse bevolking daar niets in zagen. Lozapin De steun voor de direct gekozen burgemeester, lozapin en zeker voor de slordige manier waarop die zou worden ingevoerd, lozapin slonk eveneens zienderogen [PDF]. Lozapin Voor een partij die tot vervelens toe hamert op transparantie, lozapin democratie en bestuurlijke vernieuwing, lozapin stelde D66 zich, lozapin kortom, lozapin behoorlijk regentesk op. En op die voet gaat de partij nu voorlopig dus verder. Lozapin Eerlijk is eerlijk: Dittrich en de zijnen hebben in de coalitie natuurlijk niets meer te zoeken, lozapin nu het voornaamste argument waarmee de partij de omstreden regeringsdeelname rechtvaardigde, lozapin een wassen neus is gebleken. Lozapin Toch weigert Dittrich vooralsnog de enige logische conclusie te trekken. Lozapin Hij onderhandelt rustig nog een weekje door, lozapin is het niet voor de partij, lozapin dan wel voor zichzelf. Lozapin En als dat een nieuw regeerakkoord oplevert, lozapin beslist een ingelast congres van een splinterpartij uiteindelijk over het voortbestaan van het kabinet. D66 zou zich nu eens van zijn meest democratische kant moeten laten zien: ophouden met drammen, lozapin het pluche loslaten, lozapin uithuilen en opnieuw beginnen.