Lozol In Us


Vanavond laat zendt de RVU de eerste aflevering uit van het programma God bestaat niet, lozol in us van Rob Muntz en Paul Jan van de Wint. Lozol in us In aflevering 1 [QuickTime] ontvangt het omstreden duo hersenonderzoeker Dick Swaab, lozol in us die met behulp van een elektrode een bijna-doodervaring kan opwekken, lozol in us en uitlegt dat veel profeten epileptici waren die prima behandeld hadden kunnen worden. Geen wonder dat de kerken niet blij zijn met de programmareeks: die levert "een negatieve bijdrage aan de zo gewenste maatschappelijke dialoog tussen gelovigen en niet-gelovigen", lozol in us aldus een gezamenlijke persverklaring [PDF]. Dat de boodschap dat God niet bestaat hard aankomt in sommige kringen, lozol in us daar kan ik me iets bij voorstellen. Lozol in us Maar tegelijkertijd mag de Evangelische Omroep op Nederland 1 ironisch genoeg wél de hele avond het tegendeel beweren. Lozol in us Gij geveinsde! werp eerst den balk uit uw oog, lozol in us en dan zult gij bezien, lozol in us om den splinter uit uws broeders oog uit te doen. [Mattheus 7:5].