Maxaman Overnight Delivery


Volgens minister Pechtold (D66) is het plan van de Raad van Hoofdcommissarissen [hier in PDF] om een virtuele slotgracht rond de grote steden te leggen, maxaman overnight delivery een te grote aantasting van de privacy. Maxaman overnight delivery "We moeten het niet gewoon gaan vinden dat zestien miljoen mensen permanent worden bespied en gecontroleerd", maxaman overnight delivery zegt hij vandaag in de Volkskrant. Toen Pechtold nog burgemeester van Wageningen was, maxaman overnight delivery maakte hij zich ook al druk over de voortdurende uitbreiding van controlemaatregelen en opsporingsbevoegdheden die het kabinet onder het mom van "terreurbestrijding" en "criminaliteitspreventie" door het parlement wist te jagen. Maxaman overnight delivery Hij riep zijn toenmalige collega's toen zelfs op om zich te distantiĆ«ren van de identificatieplicht, maxaman overnight delivery preventief fouilleren en de uitbreiding van cameratoezicht. Inmiddels is Pechtold minister in datzelfde kabinet, maxaman overnight delivery met burgerlijke grondrechten in zijn portefeuille. Maxaman overnight delivery Hij gaat zijn bezwaren tegen de plannen binnen het kabinet bespreken. Maxaman overnight delivery Daarbij treft hij dan wel minister Donner tegenover zich, maxaman overnight delivery die zichzelf waarschijnlijk het liefste in ruim 16 miljoen kleine Donnertjes zou opsplitsen om alle Nederlanders in eigen persoon dag en nacht te kunnen bespieden. Ik ben benieuwd of Pechtold ruggegraat toont, maxaman overnight delivery iets dat bij zijn partij de laatste tijd niet meer zo en vogue lijkt te zijn. Maxaman overnight delivery Wat stond hierover ook weer in het verkiezingsprogramma [PDF]? En hierover? En wat hadden de Democraten eigenlijk ook weer gezegd over regeringsdeelname? Hopelijk heeft D66 nu eens een allesbehalve virtuele slotgracht om zijn principes gelegd.