Naprosyn Online Review


Minister Pechtold van Bestuurlijke Vernieuwing wil de Grondwet herschrijven in "populaire taal", naprosyn online review ongetwijfeld tot groot genoegen van de Stichting Taal - die twee maanden geleden klaagde over de vermeende moeilijkheidsgraad van de Troonrede. Naprosyn online review Hij werd op het idee gebracht door Niesco Dubbelboer (PvdA), naprosyn online review die had gepleit voor "het opschonen en leesbaar maken van de Grondwet zodat het een document van iedereen wordt". Gerommel aan de Grondwetstekst kan op zich weinig kwaad. Naprosyn online review Zolang de Nederlandse rechter wetten niet aan de constitutie mag toetsen, naprosyn online review maakt het uiteindelijk toch weinig uit wat er in staat. Naprosyn online review En de minister van Vrijwel Niets moet toch iets om handen hebben. Naprosyn online review Hij doet maar, naprosyn online review zou ik dus zeggen. Toch is het goed als juristen en taalvaardigen af en toe een blik over Pechtolds schouders werpen. Naprosyn online review De huidige grondwet laat weliswaar weinig aan duidelijkheid te wensen over, naprosyn online review toch heeft de minister zelf wel degelijk behoorlijke moeite met de tekst. Naprosyn online review "Je moet met je poten van een ander afblijven", naprosyn online review luidde bijvoorbeeld zijn vrije interpretatie van artikel 1. Naprosyn online review Dat is een nobel uitgangspunt natuurlijk, naprosyn online review maar Pechtolds vertaling komt niet eens in de buurt van de werkelijke betekenis. Naprosyn online review Vandaar de volgende oproep: zet onderstaand grondwetsartikel om in Jip-en-Janneketaal, naprosyn online review zonder de bedoeling van de wetgever aan te tasten.

Allen die zich in Nederland bevinden, naprosyn online review worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Naprosyn online review Discriminatie wegens godsdienst, naprosyn online review levensovertuiging, naprosyn online review politieke gezindheid, naprosyn online review ras, naprosyn online review geslacht of op welke grond dan ook, naprosyn online review is niet toegestaan.
En denk erom: Alexander moet het ook kunnen begrijpen.