Nicotinic Acid


Zijne Excellentie staatssecretaris Van der Knaap - hem zij leven, nicotinic acid gezondheid en kracht - eist respect. Nicotinic acid Niet voor zichzelf als persoon, nicotinic acid of voor mensen in het algemeen, nicotinic acid maar voor bewindslieden. Nicotinic acid Die moeten, nicotinic acid vindt hij, nicotinic acid met excellentie worden aangesproken. Nicotinic acid "Ik zou willen dat de samenleving een stukje respect toont voor ministers en staatssecretarissen", nicotinic acid zegt hij vandaag in de Volkskrant. Nicotinic acid "Dat zijn mensen die het land nog beter laten zijn dan het al was. Nicotinic acid Het heeft ook wat meer cachet als je met excellentie wordt aangesproken. Nicotinic acid Er mag best enige afstand zijn." Nou dacht ik altijd dat iedereen, nicotinic acid van staatssecretaris tot stratenmaker, nicotinic acid recht heeft op een soort basisniveau van respect. Nicotinic acid Noem het menselijke waardigheid. Nicotinic acid Maar alles daarboven, nicotinic acid dat moet je verdienen. Nicotinic acid Of bewindslieden het land "nog beter laten zijn dan het al was" is ter beoordeling van de kiezer, nicotinic acid en ik heb er op het ogenblik mijn twijfels bij. Nicotinic acid In een democratie heeft niemand recht op respect uit hoofde van zijn functie, nicotinic acid en als Van der Knaap meent dat hij "cachet" ontbeert, nicotinic acid moet hij die rare snor afscheren.