No Rx Ayurslim


Minister Pechtold van Bestuurlijke Vernieuwing wil de Grondwet herschrijven in "populaire taal", no rx ayurslim ongetwijfeld tot groot genoegen van de Stichting Taal - die twee maanden geleden klaagde over de vermeende moeilijkheidsgraad van de Troonrede. No rx ayurslim Hij werd op het idee gebracht door Niesco Dubbelboer (PvdA), no rx ayurslim die had gepleit voor "het opschonen en leesbaar maken van de Grondwet zodat het een document van iedereen wordt". Gerommel aan de Grondwetstekst kan op zich weinig kwaad. No rx ayurslim Zolang de Nederlandse rechter wetten niet aan de constitutie mag toetsen, no rx ayurslim maakt het uiteindelijk toch weinig uit wat er in staat. No rx ayurslim En de minister van Vrijwel Niets moet toch iets om handen hebben. No rx ayurslim Hij doet maar, no rx ayurslim zou ik dus zeggen. Toch is het goed als juristen en taalvaardigen af en toe een blik over Pechtolds schouders werpen. No rx ayurslim De huidige grondwet laat weliswaar weinig aan duidelijkheid te wensen over, no rx ayurslim toch heeft de minister zelf wel degelijk behoorlijke moeite met de tekst. No rx ayurslim "Je moet met je poten van een ander afblijven", no rx ayurslim luidde bijvoorbeeld zijn vrije interpretatie van artikel 1. No rx ayurslim Dat is een nobel uitgangspunt natuurlijk, no rx ayurslim maar Pechtolds vertaling komt niet eens in de buurt van de werkelijke betekenis. No rx ayurslim Vandaar de volgende oproep: zet onderstaand grondwetsartikel om in Jip-en-Janneketaal, no rx ayurslim zonder de bedoeling van de wetgever aan te tasten.

Allen die zich in Nederland bevinden, no rx ayurslim worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. No rx ayurslim Discriminatie wegens godsdienst, no rx ayurslim levensovertuiging, no rx ayurslim politieke gezindheid, no rx ayurslim ras, no rx ayurslim geslacht of op welke grond dan ook, no rx ayurslim is niet toegestaan.
En denk erom: Alexander moet het ook kunnen begrijpen.