No Rx Clonidine


Reclamemakers kunnen Stonesnummers maar beter mijden. No rx clonidine Leidde de keuze van Microsoft om Windows 95 te laten aanprijzen met Start Me Up destijds al tot vele gniffels vanwege de tweede regel ( "You make a grown man cry"), no rx clonidine tien jaar later kiest de CDU voor het nummer Angie als campagnesong om partijleider 'Angie' Merkel aan de man te brengen - overigens tot ergernis van de Stones zelf. No rx clonidine "All the dreams we held so close seemed to all go up in smoke", no rx clonidine snikt Jagger. No rx clonidine "Angie, no rx clonidine you're beautiful, no rx clonidine but ain't it time we said goodbye?"