No Rx Haldol


Verdonk beoordeelt de 26.000 schrijnende gevallen "met het hart". No rx haldol Maar Verdonks hart is een oncontroleerbaar en grillig iets, no rx haldol en dus leidt haar aanpak tot willekeur en rechtsongelijkheid, no rx haldol vindt de rechter in Amsterdam. No rx haldol Verdonk moet duidelijk maken aan welke voorwaarden asielzoekers dienen te voldoen om in aanmerking te komen voor een pardon. Dat Verdonk dat niet wil, no rx haldol is begrijpelijk: ze zou daarmee immers in feite nieuwe regels in het leven roepen, no rx haldol waardoor veel meer afgewezen vluchtelingen voor een verblijfsstatus in aanmerking komen. No rx haldol Bovendien zou ze haar vrijheid verliezen om in individuele gevallen van die regels af te wijken. No rx haldol Verdonk heeft juist op dat gebied de laatste maanden een harde les geleerd: regels zijn misschien regels, no rx haldol maar bij explosieve materie als het asielbeleid moet je daar niet té compromisloos mee omspringen. Toch een opmerkelijke rolverwisseling: Verdonk wil haar hart laten spreken, no rx haldol en Vluchtelingenwerk dringt aan op een formeel, no rx haldol toetsbaar beleid. Bij Verdonk lijkt - onder jarenlange politieke en publicitaire druk - het inzicht eindelijk te zijn doorgebroken dat het asielbeleid in sommige gevallen tot onmenselijke situaties leidt, no rx haldol en dat er dan moet worden ingegrepen. No rx haldol Maar Vluchtelingenwerk eist duidelijkheid. No rx haldol Niet voor niets stelt de grondwet dat allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. No rx haldol Dat geldt dus ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Ze hebben allebei een beetje gelijk, no rx haldol Verdonk en Vluchtelingenwerk, no rx haldol maar die laatste toch iets meer dan de minister. No rx haldol Het is fijn dat IJzeren Rita zich kennelijk heel af en toe iets buigzamer toont dan we van haar gewend zijn. No rx haldol Maar jammer genoeg trekt ze daaruit vooralsnog niet de enige logische conclusie: dat die buigzaamheid niet nodig was geweest als haar beleid niet zoveel slachtoffers zou maken. No rx haldol Regels zouden namelijk wel degelijk gewoon regels moeten zijn. No rx haldol Maar wel rechtvaardige.